SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Elements of Heraldry - KDKU058
Title in English: Základy heraldiky
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: KHIS191
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milan Buben, Ph.D.
Incompatibility : KHIS191
Is incompatible with: KHIS191
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (19.10.2016)
The aim of lecture is to bring students nearer to the mentioned auxiliary science and to help them to understand
concrete works of art. The lectures are general (that means not recognizing concrete coat-of-arms), that is the
development of arms and their contents. Besides heraldry there are other forms of its use in other auxiliary
sciencies. It all is a subject of reigning style and taste of concrete era.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)

Cílem přednášek je přiblížit studentům uvedené pomocné vědy historické a tím přispět k lepšímu pochopení

(popř. i datování či přesnějšímu určení) konkrétních uměleckých památek.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (30.01.2013)

Schwanzenberg Karel, František : Heraldika, Vyšehrad Praha 1941

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.11.2018)

Udělení zápočtu je podmíněno pravidelnou a aktivní účastí v hodinách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html