SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Auxiliary Historical Sciences ? Modern period 2 - KDKU054
Title in English: Pomocné vědy historické - novověk 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
Co-requisite : KDKU053
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (14.07.2018)
The teaching of modern paleography a diplomatics.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (14.07.2018)


I. Hlaváček, J. Kašpar, R. Nový: Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1997.
Z. Hledíková, J. Kašpar, I. Ebelová: Paleografická čítanka, Praha 2000.
H. Pátková, O. Bastl: Texty k výuce diplomatiky, Praha 2003.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (14.07.2018)

Pro získání zápočtu je třeba převést do současného písma a určit novověký diplomatický text, který vznikl na území českého státu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html