SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Renaissance Art: Seminar 2 - KDKU051
Title in English: Seminář renesančního umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (12.02.2019)
The seminar is dedicated to the analysis and interpretation of Renaissance artworks. The task of the students will devise, compile, evaluate and present a fictitious art collection, including mainly painting, drawing and graphics, sculptures and applied art. The result will be a "catalog", including both the initial and partial entries. At the same time, students will try to present works of "wider public" using current information networks. The aim of the seminar is to deepen the existing skills of formal and iconographic analysis while students will be familiar with the preparation of catalogs, PR and advertising for the given project.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (12.02.2019)

Literatura:   

 • Daniel Ladislav, Národní galerie v Praze, Praha 1992
 • Daniel Ladislav, Olga Pujmanová, Milan Togner, Olomoucká obrazárna I., italské malířství 14.-18. století z olomouckých, in: Umění 46, Praha 1998, 155-158
 • Daniel Ladislav, Olomoucká obrazárna I: Italské malířství 14.-18. století z olomouckých sbírek, Olomouc 1996
 • Fučíková Eliška / Petr Chotěbor / Zděnek Lukeš, Obrazárna pražského hradu - Průvodce expozicí, Praha 1998
 • Kesner Ladislav, Dílo a kontext, in: Ateliér 14-15, 1995
 • Kesner Ladislav, Expozice jako prostor aktivního vnímání, Brno 1981
 • Kesner Ladislav, Lobkovická sbírka na zámku Nelahozeves, in: Art and Antiques 2, Praha 2002
 • Kesner Ladislav, Muzeum umění v digitální době, Praha 2000
 • Kesner Ladislav, Národní galerie v Praze, Praha 1961
 • Kesner Ladislav, Národní galerie v Praze, Praha 1965
 • Kesner Ladislav, Nová instalace sbírky starého umění v Národní galerii, in: Umění 13, Praha 1965
 • Kesner Ladislav, S ozvěnou starých mistrů, in: Ateliér 10/11, Praha 1997
 • Kotalík Jiří ed., Národní galerie v Praze I., Praha 1984
 • Kotalík Jiří, Staré evropské umění Národní galerie, Praha 1988Ladislav Daniel a kol.: Staré evropské umění, Šternberský palác, Praha 1988
 • Kotková Olga ed., Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou, Praha 2009
 • Kramář Vincenc: Případ obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1928
 • Neumann Jaromír, Obrazárna pražského hradu - Soubor vybraných děl, Praha 1964
 • Neumann Jaromír, Obrazárna pražského hradu - Soubor vybraných děl, Praha 1966 
 • Pujmanová Olga, Italian Painting, c. 1330-1550, Praha 2008
 • Pujmanová Olga, Italské renesanční obrazy Josefa Vincence Nováka, in: Bulletin Národní galerie v Praze XVI-XVII, 2006-2007, 147-152
 • Pujmanová Olga, Neznámé obrazy florentského cinquecenta, in: Bulletin Národní galerie v Praze 2, Praha 1992, 13-18
 • Pujmanová Olga, Renesanční umění z českých sbírek - obrazy a sochy, Praha 1997
 • Pujmanová Olga: Italian Painting of the 14th-16th Centuries in the Collections of the National Gallery in Prague and the Collections in the Czech Republic, Praha 2007
 • Slavíček Lubomír, Aukce Společnosti vlasteneckých přátel umění v letech 1796-1835, in: Bulletin Národní galerie v Praze XII-XIII, Praha 2002-2003, 124-136
 • Soukup Michal, Olomoucká obrazárna: Italské malířství 14.-18. století z olomouckých sbírek, in: Bulletin Moravské galerie v Brně 54, Brno 1998, 103-106
 • Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha 1936
 • Togner Milan, ed., Kroměřížská obrazárna: katalog sbírky obrazů arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž 1998
 • Vlnas Vít, Evropské umění od antiky do závěru baroka, Praha 2004
 • Vlnas Vít, Galerie Vincence Kramáře, její předchůdci a pokračovatelé, in: Bulletin Národní galerie v Praze V-VI, Praha 1995-1996, 177-181
 • Vlnas Vít, Historicko-chronologický přehled dějin Národní galerie v Praze, in:  Bulletin Národní galerie v Praze V-VI, Praha 1995-1996, 175-176
 • Vlnas Vít: Obrazárna v Čechách 1796-1918, Praha 1996
 • Zapletalová Jana, Kroměřížská obrazárna, Krajská galerie výtvarného umění 19/1 (2012), 6-9
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (12.02.2019)

Seminář bude doplněn průběžnými poznávacími testy, prostřednictvím kterých si studenti procvičí své dosavadní znalosti renesančního umění (případně je doplní). Prezentováním svého referátu si studenti dále procvičí veřejnou prezentaci svého výzkumu.

Podmínkou absolvování semináře je:

 • pravidelná aktivní účast (povoleny 2 omluvené absence)
 • během semináře bude kontrolována znalost základních uměleckých děl formou poznávacích testů. Požaduje se splnění obrazových testů na 90% z přehledných dějin renesančního umění - architektura, sochařství, malířství (určení: autor, název díla, technika, datace, místo/uložení)
 • prezentace vlastních výsledků, poznatků, názorů na zadané téma (max. 20 min)
 • aktivní účast v diskuzi. Předpokladem pro diskuzi bude připravenost všech studentů na jednotlivá seminární setkání


zápočet získá ten student, který úspěšně absolvuje výše uvedené požadavky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html