SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Renaissance Art: Seminar 1 - KDKU050
Title: Seminář renesančního umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (27)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (27.10.2019)
The main topic of the Renaissance seminar for the winter semester 2019 is focused on the evaluation of Prague Renaissance architecture. It will be examined the formal as well as "iconographic" significance of the buildings in relation to the royal court. We will be interested in the following royal residences and representative buildings: Queen Anne's Summer Palace, Hvězda Summer Palace, Vladislav Hall, Prague Renaissance palaces at Hradčany. Students will evaluate these architectural objects mainly in situ.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (27.10.2019)

The main topic of the Renaissance seminar for the winter semester 2019 is focused on the evaluation of Prague Renaissance architecture - formal analysis, iconographic analysis.

Literature -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (27.10.2019)

Basic literature: 

 • literatura k Letohrádku královny Anny, letohrádku Hvězda, Vladislavskému sálu, Pernštejnskému a Rožmberskému paláci - úkolem studentů je samostatně dohledat příslušné knižní tituly + časopisecké studie

Selected literature:

 • Jan Białostocki (ed.): Spätmittelalter und beginnende Neuzeit (=Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 7.). Berlin 1972
 • Sydney Josef Freedberg: Painting in Italy 1500–1600 (= The Pelican History of Art, Penguin Books). Yale University Press 1993.
 • Eliška Fučíková (ed.): Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha 1997
 • Pavel Preiss: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha 1974.
 • Eva Šamánková: Architektura české renesance. Praha 1961
 • Rolf Toman (ed.): Umění italské renesance. Architektura, sochařství, malířství, kresba. Praha 1996
Teaching methods -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (27.10.2019)

seminar, study of architecture and its iconographic significance from autopsy

Syllabus -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (27.10.2019)

2. 10. 2019: KTF od 10:15: úvodní hodina, test, cvičení, seznámení s obsahem, náplní semináře, zadání úkolů

 

9. 10. 2019od 10:30 do 11:30 Letohrádek královny Anny 

topic:

 • Ferdinand I. Habsburský a nástup Habsburků na český trůn (okolnosti zvolení Ferdinanda I. – historický kontext – viz reliéf Anna Jagellonská + Ferdinand I.) Eliška Buchtová

 16. 10. 2019od 10:30 do 11:30 Letohrádek královny Anny 

topics:

 • Architektonická podoba I. stavební fáze letohrádku (Paollo della Stella – půdorysné řešení, inspirace a východiska) Anna Klára Krupková
 • Architektonická podoba II. stavební fáze letohrádku (Bonifác Wohlmut v kontextu výstavby Pražského hradu) Gabriela Zelenková
 • Architektonická výzdoba letohrádku (formální zhodnocení reliéfní výzdoby) Anna Malinová   
 • Ikonografický rozbor námětů ve cvikelech (Diovy lásky – kosmologie – západní polokoule – postavení planet) Natálie Micková
 • Ikonografický rozbor námětů soklů (Herkulovy činy, římské ctnosti; dobový kontext – význam zobrazení Herkula v kontextu Habsburské dynastie) Marie Magdalena Nejedlová
 • Ikonografický rozbor námětů – interpretace scény tažení Karla V. do Tunisu, vysvětlení historického kontextu + proč je to zobrazeno v kontextu dané stavby – důsledky – co se tím Habsburkové snažili dát najevo) Vilém Kubáč

 18. 10. 2019 pátek od 13:00 Letohrádek Hvězda 

topics:

 • Ferdinand II. Tyrolský a historický kontext 1547 (1. stavovské povstání – sídlo + studium architektury a Ferdinandův zájem o umění)  Eliška Hrázdírová
 • Interpretace architektonické podoby (kontext, paralely, jedinečnost) 
 • Novodobá Janákova úprava letohrádku (kubismus, pohled památkové péče, rekonstrukce, beton, dobové veduty, do jaké míry přetvořily památku) Bojana Popatanasovská
 • Formální rozbor námětů interiérové štukové výzdoby (celek – formální podoba, inspirační zdroje – římské památky Ara Pacis, historický kontext – Augustus – vysvětlit návaznost) Kristina Zakhovailo
 • Ikonografický význam štukové výzdoby v centrální místnosti (témata římské historie Titus Livius, Trojská historie a Trojská válka – kontext v českém prostředí) Nikola Balcarová
 • Ikonografický význam štukové výzdoby v chodbách Iveta Vicany
 • Ikonografický význam štukové výzdoby v kosočtverečné místnosti Alušíková Dostalíková Pavla

 

23. 10. 2019  Změna od 10:15 do 11:45  KTF 

topics:

 • Architektonická podoba II. stavební fáze letohrádku (Bonifác Wohlmut v kontextu výstavby Pražského hradu) Gabriela Zelenková
 • Ikonografický rozbor námětů – interpretace scény tažení Karla V. do Tunisu, vysvětlení historického kontextu + proč je to zobrazeno v kontextu dané stavby – důsledky – co se tím Habsburkové snažili dát najevo) Vilém Kubáč
 • Ikonografický význam štukové výzdoby v chodbách Iveta Vicany
 • Architektonická výzdoba letohrádku (formální zhodnocení reliéfní výzdoby) Anna Malinová – doplnit S. Serlia
 • + ostatní dosavadní referující, kteří mají ještě ke svým referátům co dodat a co se z časových důvodů nestihlo :)

30. 10. 2019 od 10:30 do 11:30 Rožmberský a Pernštejnský palác 

topics:

 • 1541 – požár Malé Strany a Hradčan (příčiny, dobový kontext + reflexe u Václava Hájka z Libočan) Tereza Staňková
 • Historický kontext dynastie Rožmberků a architektura Rožmberského paláce Stanislav Rejzek
 • Architektura Pernštejnského paláce (dnešní Lobkovický palác) Elizaveta Lir
 • Architektonické památky a další umělecká díla v kontextu dynastie Pernštejnů Arina Kucherova
 • Architektonické památky a další umělecká díla v kontextu dynastie Lobkoviců Igor Lukianov

 

 6. 11. 2019 Rome - excursion - lesson is not held

13. 11. 2019od 10:30 Vladislavský sál

topics:

 • Vladislav II. Jagellonský a Ludvík Jagellonský (nástup Jagellonců na český trůn, charakter vlády Jagellonců, připomenutí budínského dvora) Sára Němcová
 • Architektura Vladislavského sálu (historický kontext královského paláce; rozbor renesančních prvků – okna, portály) Kristina Javorinská
 • Architektura Vladislavského sálu (rozbor dispozičního a prostorového řešení, klenba, srovnání) Main Alexandra Valerie
 • Architektonická podoba Ludvíkova křídla (charakteristika renesančního paláce s uvedením příkladů z italského prostředí) Věra Machancová
 • Rozbor portálů a oken v Ludvíkově křídle Lagronová Isabel 
 • Rozbor klenebního systému v Ludvíkově křídle Srdínková Barbora

 

20. 11. 2019: od 10:15 KTF  conclusion vol. 1. 

27. 11. 2019: od 10:15 KTF  conclusion vol. 1. 

 

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (27.10.2019)
 • Regular active participation (2 excused absences allowed)
 • Active participation in the discussion. The prerequisite for discussion will be the readiness of all students for individual seminar meetings
 • Presentation of a paper on a given topic
Credit is awarded to the student who successfully passes the above requirements
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html