SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Auxiliary Sciences of History - Middle Ages 1 - KDKU049
Title in English: Pomocné vědy historické - středověk 1
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
Is co-requisite for: KDKU048
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (21.08.2019)
The practical teaching of medieval paleography and chronology on texts which were written in medieval Czech state (latin, german and czech).
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (21.08.2019)

Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar - Rostislav Nový: Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1997.

Gustav Friedrich, Učebná kniha Palaeografie latinské, Praha 1898.
Alexander Húščava, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951.
Zdenka Hledíková - Jaroslav Kašpar - Ivana Ebelová: Paleografická čítanka, Praha 2000
Hana Pátková, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008.

Dalibor Havel - Helena Krmíčková: Paleografická čítanka. Literární texty, Brno 2014.

Marie Bláhová: Historická chronologie, Praha 2000.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (21.08.2019)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za správný přepis středověkého textu do současného písma a správné převedení datační formule.

Entry requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (20.08.2019)

Pro účastníky kurzu je nezbytná alespoň základní znalost latiny a němčiny!

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html