SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Auxiliary Sciences of History - Middle Ages 2 - KDKU048
Title in English: Pomocné vědy historické - středověk 2
Guaranteed by: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: 20 / unknown (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
Co-requisite : KDKU049
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (21.08.2019)

The practical teaching of medieval diplomatic and codicology. The students make acquaitance with offical (diplomatic) sources and learn use diplomatical analysis to the pinpointig of sources´authenticity (veri ac falsi discrimen). They make acquaintace also with main collections of medieval manuscripts and learn description of its.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (21.08.2019)

Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar - Rostislav Nový: Vademecum pomocných věd historických, Jinočany 1997


Ivan Hlaváček: Úvod do latinské kodikologie, Praha 1994.

Michal Dragoun: Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa, Praha 2018.

Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková: Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984.

Hana Pátková - Ondřej Bastl, Texty k výuce diplomatiky, Praha 2003

 

     

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. (21.08.2019)

Pro získání zápočtu je třeba zvládnout přepsat do současného písma konkrétní listinu a určit její jednotlivé části. Dále také přepsat část středověkého rukopisu a určit jeho typ.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html