SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Seminar of 19th and 20th Centuries Art 2 - KDKU039
Title in English: Seminář umění 19. a 20. století 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (12.10.2017)
Seminar deals with Czech art critique and writing art exhibition reviews in 1930s and 1940s - consultations in English available.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (23.08.2018)

Cílem předmětu je získat aktivní zkušenost s recenzováním výstav a odborných publikací, respektive seznámit se s podstatou umělecké kritiky.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (23.08.2018)

Josef Čapek, Moderní výtvarný výraz, Praha : Čs. spisovatel, 1958.

Josef Čapek, Méně výstav a více umění : výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939, V Praze : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 1999.

Josef Čapek, Co má člověk z umění, V Praze : Výtvarný odbor Umělecké besedy, 1946.

Karel Čapek, O umění a kultuře. [Sv.] 1, Praha : Československý spisovatel, 1984.

Karel Čapek, O umění a kultuře. II, Praha : Československý spisovatel, 1985.

Karel Čapek, O umění a kultuře. 3., Praha : Československý spisovatel, 1986.

Karel Čapek, O umění a kultuře ; Od člověka k člověku : (dodatky), Praha : Československý spisovatel, 1995.

Denis Diderot, O umění : [výbor statí a textů], Praha : Odeon, 1983.

Charles Harrison, Paul Wood, Jason Gaiger  (eds.),Art in theory 1648-1815 : an anthology of changing ideas, Malden : Blackwell, c2000.

Charles Harrison, Paul Wood, Jason Gaiger  (eds.), Art in theory 1815 - 1900 : an anthology of changing ideas, Malden : Blackwell, c1998.

Charles Harrison, Paul Wood (eds.), Art in theory, 1900-2000 : an anthology of changing ideas, Malden : Blackwell, c2003.

Jindřich Chalupecký, Cestou necestou, Jinočany : H & H, 1999.

Jindřich Chalupecký, Obhajoba umění 1934 - 1948, Praha : Československý spisovatel, 1991.

Miloš Jiránek, O českém malířství moderním, Praha : Zd. Jeřábek, 1934.

Miloš Jiránek, O českém malířství moderním a jiné práce, Praha : SNKLU, 1962.

Václav Nebeský, Smysl modernosti, Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2001.

Tereza Nekvindová (ed.), Texty / Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Praha : Tranzit.cz : VVP AVU, 2010.

František Xaver Šalda,  Hájemství zraku : stati o výtvarném umění, Praha : Melantrich, 1940.

František Xaver Šalda, Boje o zítřek : meditace a rapsodie / F.X. Šalda, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

František Xaver Šalda, Kritické projevy, Praha : Melantrich, 1949-1963. (13. svazků)

František Xaver Šalda, Juvenilie : stati, články a recense z let 1891-1899. Část I, Praha : Ot. Štorch-Marien, 1925.

Jiří Ševčík ... [et al.] (eds.), České umění 1980-2010 : texty a dokumenty, Praha : Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011.

Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Dagmar Dušková, České umění 1938-1989 : (programy, kritické texty, dokumenty), Praha : Academia, 2001.

Karel Teige, Zápasy o smysl moderní tvorby : studie z třicátých let, Praha : Československý spisovatel, 1969.

Karel Teige, Výbor z díla. Sv. 3, Osvobozování života a poezie : studie ze čtyřicátých let, Praha : Aurora, 1994.

Miroslav Tyrš, O zákonech komposice v umění výtvarném, Praha : B. Kočí, 1917.Miroslav Tyrš, Úvahy a pojednání o umění výtvarném. Díl II., Praha : Tělocv. jednota Sokol, 1912.

Miroslav Tyrš, Dr. Miroslav Tyrš o umění. V, Úvahy a posudky o výtvarných pracích z výstav a porot z let 1880-1881, Praha : Československá obec sokolská, 1936.

Miroslav Tyrš, Dr. Miroslav Tyrš o umění. VI, Úvahy a posudky o výtvarných pracích z výstav a porot z let 1882-1884, Praha : Československá obec sokolská, 1937.

Miroslav Tyrš, Dra Miroslava Tyrše Úvahy a pojednání o umění výtvarném. Díl I., O Josefu Mánesovi. Život Jaroslava Čermáka a jeho osobnost, Praha : Tělocv. jednota Sokol, 1901.

Štěpán Vlašín ... [et al.], Avantgarda známá a neznámá. Sv. 1, Od proletářského umění k poetismu, Praha : Svoboda, 1971.

Štěpán Vlašín ... [et al.], Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2, Vrchol a krize poetismu 1925-1928, Praha : Svoboda, 1972.

Štěpán Vlašín ... [et al.], Avantgarda známá a neznámá. Svazek 3, Generační diskuse 1929-1931, Praha : Svoboda, 1970.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (23.08.2018)

PODMÍNKY ZÁPOČTU !!!

1. nejvýše dvě omluvené absence

2. nejvýše jedna účast na hodině bez recenze

3. na konci semestru odevzdání souboru všech recenzí (LS)

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (30.07.2017)

Účastník musí mít atestaci z Přehledných dějin umění 19. a 20. století.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html