SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Synoptic History of Baroque Art 2 - KDKU034
Title: Přehledné dějiny barokního umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Co-requisite : KDKU032
Is interchangeable with: KDKU033
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)
In this course, students will learn about the Baroque visual culture in Europe (WS) and in the former Lands of the Bohemian Crown (SS). Emphasis is placed on important Baroque architects, sculptors and painters.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Course on Baroque art and architecture will give general knowledge and helps in the preparation of next study and scientific research.

Literature -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

Literature
HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Umění a lidstvo, Larousse, Praha 1970 (nebo novější edice), s. 223-443.

KELLER, Harald, Die Kunst des 18. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte Bd. 10), Berlin 1971.

HUBALA, Erich, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte Bd. 9), Berlin 1972.

KITSON, Michael, Barok a rokoko, Umění světa, Praha 1972.

NORBERG-SCHULZ, Christian, Spätbarock und Rokoko (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1985.

NORBERG-SCHULZ, Christian, Barock (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1986.

PIJOAN, José, Dějiny umění, 7. díl, Praha ???.

WITTKOWER, Rudolf, Art and Architecture in Italy 1600?1750, Harmondsworth 1990.

TOMAN, Rolf (ed.), Die Kunst des Barock. Architektur-Skulptur-Malerei, Köln 1997(i český překlad).


General Literature (Czech Lands):

NEUMANN, Jaromír, Malířství XVII. století v Čechách, Praha 1951.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

NEUMANN, Jaromír, Český barok, Praha 1971.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971.

NAŇKOVÁ, Věra, Architektura 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 249-278.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 292-314.

ŠRONĚK Michal, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 324-356.

NAŇKOVÁ, Věra, Architektura vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 390-454.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 480-509.

PREISS, Pavel, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 540-611.

POCHE, Emanuel, Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 662-692.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství pozdního baroka, rokoka a klasicismu v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 711-740.

PREISS, Pavel, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 751-789.

SEIFERTOVÁ Hana, ŠEVČÍK, Anja K., S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690-1750, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1997.

VLNAS, Vít /editor/, Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Statě a Katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2001.


Monography
Architecture:

SEDLMAYR, Hans, Johann Bernhard Fischer von Erlach, München 1956.

VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986.

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1989.

HORYNA, Mojmír / KUČERA, Jaroslav, Dientzenhoferové, Praha 1998.

HORYNA, Mojmír, Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Schulptor:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., G. L. Bernini, Praha

POCHE, Emanuel, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.

KOŘÁN, Ivo, Braunové, Praha 1999.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Ferdinand Brokof, Praha 1976.

SKOŘEPOVÁ, Zdeňka, O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1957.

Painting:

NEUMANN, Jaromír, Caravaggio, Praha 1957.

LANGDONOVÁ, Helen, Caravaggio, London 1998.

ŠTECH, V.V., Rembrandt, Praha 1960.

MACKOVÁ, Olga, Rembrandt, Praha 1993.

BOCKENMÜHL, Michael, Rembrandt, Slovart 2003.

KRSEK, Ivo, Petrus Paulus Rubens, Praha 1990.

NÉRET, Gilles, Rubens, Slovart 2005.

GUDIOL, J., Velázquez 1599?1660, Praha 1978.

SEIFERTOVÁ, Hana, Georg Flegel, Praha 1991.

SEIFERTOVÁ, Hana, Georg Flegel, Zátiší, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1994.


NEUMANN, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1974.

NEUMANN, Jaromír, Škrétové. Karel Škréta a jeho syn, Praha 2000.

ŠRONĚK, Michal, Jan Jiří Heintsch, katalog výstavy, Pražský hrad, Praha 2006.

NEUMANN, Jaromír, Petr Brandl 1668-1735, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1968.

PREISS, Pavel, Václav Vavřinec Reiner, Praha 1970.

PREISS, Pavel, František Karel Palko : život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína Palka, Praha 1999.

PREISS, Pavel, Anton Kern (1709-1747). Obrazy a kresby v Českých zemích, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1998.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

At the end of the summer semester testing the knowledge in European and Czech Baroque art and architecture is carried out in the form of oral examination focused on topics in syllabus. A list of studied literature has to include 5-10 requiered readings.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html