SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Synoptic History of Baroque Art 1 - KDKU032
Title: Přehledné dějiny barokního umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
K//Is co-requisite for: KDKU034
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)
In this course, students will learn about the Baroque visual culture in Europe (WS) and in the former Lands of the Bohemian Crown (SS). Emphasis is placed on important Baroque architects, sculptors and painters.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Jansová (31.10.2019)

In this course, students will learn about the Baroque visual culture in Europe (WS) and in the former Lands of the Bohemian Crown (SS).

Literature -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)


Literature
HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Umění a lidstvo, Larousse, Praha 1970 (nebo novější edice), s. 223-443.

KELLER, Harald, Die Kunst des 18. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte Bd. 10), Berlin 1971.

HUBALA, Erich, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte Bd. 9), Berlin 1972.

KITSON, Michael, Barok a rokoko, Umění světa, Praha 1972.

NORBERG-SCHULZ, Christian, Spätbarock und Rokoko (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1985.

NORBERG-SCHULZ, Christian, Barock (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1986.

PIJOAN, José, Dějiny umění, 7. díl, Praha ???.

WITTKOWER, Rudolf, Art and Architecture in Italy 1600?1750, Harmondsworth 1990.

TOMAN, Rolf (ed.), Die Kunst des Barock. Architektur-Skulptur-Malerei, Köln 1997(i český překlad).


General Literature (Czech Lands):

NEUMANN, Jaromír, Malířství XVII. století v Čechách, Praha 1951.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

NEUMANN, Jaromír, Český barok, Praha 1971.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971.

NAŇKOVÁ, Věra, Architektura 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 249-278.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Barokní sochařství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 292-314.

ŠRONĚK Michal, Barokní malířství 17. století v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/1, Praha 1989, s. 324-356.

NAŇKOVÁ, Věra, Architektura vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 390-454.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 480-509.

PREISS, Pavel, Malířství vrcholného baroka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 540-611.

POCHE, Emanuel, Architektura pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 662-692.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství pozdního baroka, rokoka a klasicismu v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 711-740.

PREISS, Pavel, Malířství pozdního baroka a rokoka v Čechách, in: Dějiny českého výtvarného umění, II/2, Praha 1989, s. 751-789.

SEIFERTOVÁ Hana, ŠEVČÍK, Anja K., S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690-1750, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1997.

VLNAS, Vít /editor/, Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století, Statě a Katalog, Národní galerie v Praze, Praha 2001.


Monography
Architecture:

SEDLMAYR, Hans, Johann Bernhard Fischer von Erlach, München 1956.

VILÍMKOVÁ, Milada, Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986.

Kilián Ignác Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1989.

HORYNA, Mojmír / KUČERA, Jaroslav, Dientzenhoferové, Praha 1998.

HORYNA, Mojmír, Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.

Schulptor:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., G. L. Bernini, Praha

POCHE, Emanuel, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.

KOŘÁN, Ivo, Braunové, Praha 1999.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Ferdinand Brokof, Praha 1976.

SKOŘEPOVÁ, Zdeňka, O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1957.

Painting:

NEUMANN, Jaromír, Caravaggio, Praha 1957.

LANGDONOVÁ, Helen, Caravaggio, London 1998.

ŠTECH, V.V., Rembrandt, Praha 1960.

MACKOVÁ, Olga, Rembrandt, Praha 1993.

BOCKENMÜHL, Michael, Rembrandt, Slovart 2003.

KRSEK, Ivo, Petrus Paulus Rubens, Praha 1990.

NÉRET, Gilles, Rubens, Slovart 2005.

GUDIOL, J., Velázquez 1599?1660, Praha 1978.

SEIFERTOVÁ, Hana, Georg Flegel, Praha 1991.

SEIFERTOVÁ, Hana, Georg Flegel, Zátiší, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1994.


NEUMANN, Jaromír, Karel Škréta 1610-1674, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1974.

NEUMANN, Jaromír, Škrétové. Karel Škréta a jeho syn, Praha 2000.

ŠRONĚK, Michal, Jan Jiří Heintsch, katalog výstavy, Pražský hrad, Praha 2006.

NEUMANN, Jaromír, Petr Brandl 1668-1735, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1968.

PREISS, Pavel, Václav Vavřinec Reiner, Praha 1970.

PREISS, Pavel, František Karel Palko : život a dílo malíře sklonku středoevropského baroka a jeho bratra Františka Antonína Palka, Praha 1999.

PREISS, Pavel, Anton Kern (1709-1747). Obrazy a kresby v Českých zemích, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1998.


Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. (02.10.2009)

Přednášky z přehledu barokního umění budou prezentovány studentům v prezentaci Powerpoint.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (26.08.2018)

Sylabus
Raně barokní umění v Itálii: Florencie (Federico Zuccari, Santi di Tito), Řím (Agostino Ciampelli), Urbino (Federico Barocci), Mantova (Antonio Maria Viani).

Barokní architektura v Římě 1. poloviny 17. století (Carlo Maderno, Gianlorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Francesco Borromini, C. Rainaldi, M. Longhi).

Barokní architektura Itálie mimo Řím (Guarino Guarini, F. Juvarra, B. Longhena).

Barokní plastika v Římě (Gianlorenzo Bernini).

Římská malířská škola 17. století (Caravaggio, rodina Carracci, Domenichino, Guido Reni, Pietro da Cortona ad.).

Umění v Benátkách 1. poloviny 18. století.

Klasicismus a realismus v umění 17. století (Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Georges de la Tour).

Barokní architektura ve Francii (S. de Brosse, P. Lescot, Ch. Perrault, F. Mansart, L. Le Vau, J. Lemercier, J. Hardouin-Mansart a další)

Diego Velázquez.

Pieter Paul Rubens.

Rembrandt.

Krajina, zátiší, portrét a žánr v holandském malířství (Essaias van de Velde, Jan Brueghel a rodina Brueghelů, Jan van Goyen, Nicolaes Berchem, Jacob van Ruisdael, Adriaen van Ostade, Adriaen Brouwer, Jan Vermeer van Delft, Frans Hals, Willem Claesz. Heda, Clara Peetersová, ad.).

Čeští umělci světového jména: Georg Flegel, Jan Kupecký, Václav Hollar.

Barokní architektura ve Střední Evropě (Sasko: J. G. Starcke, Matthäus Daniel Pöppelmann; Franky: Balthasar Neumann, Maxmilian von Welsch, Johann Lukas von Hildebrandt; Bavorsko: Elias Holl, K. Pader, H. Zuccalli, G. Ant. Viscardi, Egid Quirin Asam a Cosmas Damian Asam, Balthasar Neumann, J. M. Fischer; Rakousko: Pietro de Pomis, C. M. Carlone, P. Lucchese, W. W. Prämer, Johann Bernhard Fischer z Erlachu, Johann Lucas von Hildebrand, J. Prandtauer, J. M. Prunner, M. Steinl).

Barokní architektura Anglie: Inigo Jones, John Vanbrugh, Christopher Wren

Barokní urbanismus Říma a Paříže.

Barokní architektura v Čechách a na Moravě 17. století (G. M. Filippi, Carlo Lurago, F. Caratti, Ant. Porta, G. D. Orsi, J. B. Mathey).

Barokní architektura v Čechách a na Moravě 18. století (G. B. Alliprandi, F. M. Kaňka, T. Haffenecker, O. Broggio, J. Auguston, A. Lurago, J. J. Wirch, Ant. Haffenecker, I. N. Palliardi).

Dientzenhoferové (Georg, Johann, Kryštof, Kilián Ignác).

J. B. Santini.

Barokní a rokoková plastika ve Střední Evropě (Hubert Gerhard, Matthias Rauchmiller, Balthasar Permoser, Georg Raphael Donner, Franz Xaver Messerschmidt, Franz Ignaz Günther).

Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Brokof.

Karel Škréta a malíři jeho okruhu.

Michael Willman, Jan Kryštof Liška, Jiří Vilém Neunhertz.

Petr Brandl a Václav Vavřinec Reiner.

Pražská kabinetní malba.Ozvuky rokoka v Čechách (Anton Kern, F.X.K. Palko, Platzerové).

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. (29.10.2019)

At the end of the winter semester testing the knowledge is carried out in the form of written test focused on autorship, dating and specifying the work of art and architecture.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html