SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Synoptic History of Renaissance Art 2 - KDKU031
Title: Přehledné dějiny renesančního umění 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2015
Semester: both
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Co-requisite : KDKU020
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (02.02.2019)
Lectures are dedicated to Renaissance and Mannerist in Northern Europe. They will focus on painting, sculpture and handicraft. The attention will be paid to important personalities and artistic centres. Emphasis is placed on sacral monuments - the temple architecture and its sculpture and painting decoration.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

Lectures are dedicated to Renaissance and Mannerist in Northern Europe.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (02.02.2019)
 • René Huyghe /ed./, Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Praha 1970.
 • Andrew Martindale, Člověk a renesance, Praha 1971.
 • J. Bialostocki /ed./, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 7, Berlin 1972.
 • E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1995, kap. 12-18.
 • Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, Nové evangelium s. 16-48; Brunelleschi s. 49-64; Dürerova Apokalypsa s. 65-75.
 • Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005.
 • Till-Holger Borchert /ed./, Jan van Eyck und seine Zeit. Flämische Meister und der S?uden 1430-1530, katalog výstavy Stedelijke Musea v Bruggách, 2002. /také anglická a francouzská verze/
 • Pavel Preiss, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.
 • Jarmila Krčálová, Renesanční architektura v Čechách a na Moravě,
 • Jarmila Krčálová, Renesanční nástěnná malba v Čechách a na Moravě,
 • Jarmila Vacková, Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620,
 • Mirjam Bohatcová, Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620,
 • Ivo Kořán, Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě, in: Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1, Praha 1989.
 • Jarmila Krčálová, Architektura doby Rudolfa II.,
 • Eliška Fučíková, Malířství a sochařství na dvoře Rudolfa II. v Praze, in: Dějiny českého výtvarného umění, Od počátku renesance do závěru baroka II/1, Praha 1989.
 • Eliška Fučíková, Beket Bukovinská, Ivan Muchka, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1991.
 • Eliška Fučíková, Rudolfínská kresba, Praha 1986.
 • Philippe a Francoise Roberts-Jonesovi, Pieter Brueghel starší, Praha 2003.
Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Jana Jansová (03.02.2020)

Attestation in the form of an oral examination, which will demonstrate a clear orientation in the art of the given period with the center of gravity in the lectured substance.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (02.02.2019)

 

 • Internacionální gotika a umění burgundského dvora
 • Jan van Eyck
 • Rogier van der Weyden
 • Nizozemská desková malba 2. poloviny 15. století
 • Nizozemská malba 16. století
 • Renesanční umění v německých zemích
 • Renesanční umění v zemích Koruny české
 • Umění na dvorech ve Fontainebleau a v Mnichově
 • Rudolfínské umění
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html