SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Museums, Galleries, Collections - KDKU028
Title in English: Muzea, galerie, sbírky
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (19.11.2018)
During the lectures students will be acquainted with the development of collections of art objects from antiquity to the present. The character of collectibility gradually developed, and the collectors' interests of individual personalities were either more widespread in their taste or more strongly dependent on the collector's own interest. Over the centuries, collector's passion for art objects has subsided both in Roman emperors and kings in the Middle Ages and Modern Times. The very representative royal collections then served many aristocrats, and later wealthy burghers or rich entrepreneurs, as a pattern they tried to imitate. The creation of art collections was influenced both by the social position of the collector and by his financial possibilities, which allowed him to acquire the artworks on the art market. Many artistic agents and advisers worked for many rulers. The art market has grown significantly in the Netherlands and Italy, and works of art from the Arctic and Pre-Alpine regions have been able to fluctuate through a network of agents and art shops. This phenomenon continued to develop during the 19th century, when American moguls entered the European arts market. With the increase in the number of works of art it was necessary to develop a space dedicated to the presentation of partial collections. From a modest private space, usually located in the collector's home or garden, gradually, in the context of the Enlightenment ideas, private art collections became available to the public. In this context, it was also necessary to articulate a specific exhibition space that would correspond to the demands placed on the exhibition spaces. It was necessary to ensure good illumination, to ensure appropriate climatic conditions, to secure the works of art before visitors' contact, etc. During the 19th century, a number of "national" museums were established, which accentuated the artistic treasures of the given nation-state. Even during the 20th century, museum and gallery architecture developed, which worked with the so-called white cube space. In addition to the famous collections, the personalities of collectors and art experts will be remembered.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (15.03.2019)


Základní studijní literatura:

 • Augusta, J. M.: Rukověť sběratelova I -II. Praha 1926 - 1927.
 • Brožková, Helena et al. Sběratelství. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1983.
 • Fučíková, E. (ed.): Rudolf II. a Praha. Císařský rezidenční dvůr jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy. Praha, Londýn, Milán 1997.
 • Hanuš, J.: Národní museum a naše obrození. K stoletému založení Musea. Praha 1921 I -II. Praha 1921 -1923.
 • Kouba, J.: Úvod do muzeologie, Praha 1998. 
 • Pachmanová, Martina, ed. :Mít a být: sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha 2008.
 • Preiss, P.: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha 2003.
 • Slavíček, L.:Sobě, umění, přátelům / kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Brno 2007.
 • Slavíček, L.: Chvála sběratelství/ holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách 1660-1939.[Státní galerie výtvarného umění v Chebu - Národní galerie v Praze - Oblastní galerie Liberec]. V Chebu: Státní galerie výtvarného umění ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Oblastní galerií v Liberci, 1993.
 • Stehlíková, D.: Kabinety umění a kuriosit. Praha 1995.
 • Žalman, J.: Příručka muzejníkova, I., Praha 2010.
 • Žalman, J.: Příručka muzejníkova, II., Praha 2006.


Doporučená studijní literatura:

 • Assmann, P.(ed.): Sen o říši krásy. Sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic.(Katalog expozice.) Praha 2001.
 • Beneš, J.: Základní úvaha o vztahu českých muzeí a galerií. In: MS 2,1971, s. 33 -44.
 • Beneš, J.: Zamyšlení nad muzejní profesí. In: MVP 9, 1971, s. 23 -28.
 • Birnbaum, V.: Karel IV. jako sběratel a Praha. In: Kniha o Praze IV, 1933, s. 5 -18.
 • Blažíček, O. J.: Obrazárny státních zámků. Praha 1957.
 • Cabanne, Pierre. Kniha o velkých sběratelích. 1. vyd. Praha: Odeon, 1971.
 • Čermák, K.: O muzeích městských a okresních. Čáslav 1886.
 • Červinka, I. L.: O museích a soukromých sběratelích. In: Pravěk 5, 1909, s. 81 -84.
 • Frolec, V.: Národopisná výstava československá a Morava. In:Národopisné aktuality 7, 1970, s. 185-204.
 • Gabrielová, B.: K počátkům brněnského Uměleckoprůmyslového musea. In: Vlastivědný věstnik moravský 20, 1968, s. 387 -403.
 • Gruber, J.: Technické museum pro království České. Praha 1908.
 • Guth, K.: Ochrana památek a musea. In: Pečujme o památky a krásy domova. Praha 1941, s. 48 -52.
 • Haasz, J.: Ochrana památek a starožitností u nás. In: Český lid 3, 1894, s.168 -178, 366 -375.
 • Harlas, F. X.: Pražské muzejní obecenstvo. In: Osvěta 35, 1905, s. 653 -656.
 • Harlas, F. X.: Jakou cenu má starožitný předmět. In: ČLM 2, 1905, s. 1 -8.
 • Hojda, Z.: Několik poznámek k budování šlechtických obrazáren v barokní Praze. In: Documenta Pragensia 9, 1991, s. 257-267.
 • Chytil, K.: O účelu a prostředcích Uměleckoprůmyslového musea. Praha 1887.
 • Jiřičný, J.: K historii a poslání musejního výstavnictví, Acta scaenographica 8, 1967 -68, s. 166 -167.
 • Kneidl, P.: Počátky sběratelství a strahovský kabinet kuriozit. Praha 1989.
 • Kynčil, J.: Inventář Thunské obrazárny v Praze na Malé Straně. In: Umění 4, 1956, s. 77-79.
 • Mádl, K. B.: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a jeho úloha. In: NL 17. 7. 1885, 24. 7. 1885.
 • Majer, J.: Od přírodovědeckých kabinetů k technickým museím. In: Sborník NTM 3, 1957, s. 43 -62.
 • Niederle. L.: K návrhu zákona na ochranu uměleckých a starožitných památek v Čechách. In: NL 17. 4. 1892.
 • Niederle. L.: Národopisné museum českoslovanské. In: Věstník národního musea 1, 1896, s. 1 -9.
 • Novotný, A.: Pražské soukromé sběratelství koncem XVIII. stol. In: Zlatá Praha 43, 1926, s. 402-411.
 • Pachovská, A.: Kupka - Waldes. Malíř a jeho sběratel. Praha 1999.
 • Poche, E., Preiss, P.: Pražské paláce. Praha 1978.
 • Polišenský, J.: Historie, muzejnictví a Národní muzeum. In: 150 let Národního muzea. Praha 1968, s. 7 -14.
 • Preiss, P.: Italští umělci v Praze: renesance, manýrismus, baroko. Praha 1986. 
 • Preiss, P.: Panoráma manýrismu: Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha 1974.
 • Seydl, O.: Dějiny jesuitského musea matematického v koleji sv. Klimenta na Starém městě Pražském. Praha 1951.
 • Slavíček, L. (ed.): Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. (Katalog expozice.) Praha 1993.
 • Slavíček, L.: Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství 17. století v Čechách - sbírky Otty Nostice ml. (1608 - 1665) a Františka Antonína Berky z Dubé (1649 - 1706). In.: Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750), Svazek 5 (1996).
 • Vlček, V.: K vývoji českého muzejnictví. Praha 1970.
 • Werstadt, J.: Osvobozenecká musea místní a pražské museum Památníku, Naše revoluce 12, 1936, s. 376 -379.
 • Vlnas, V.: Barokní církev a umělecké sběratelství. In: Opera Historica. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis (Život na dvorech barokní šlechty 1600-1750), 5, 1996, s. 515-529.
 • Vlnas, V.: Umělecké sbírky litoměřických biskupů v 17. a 18. století. In: Umění 38, 1990, s. 232-247.
 • Zápalková, H., ed. a Šturc, L., ed. Speculum mundi: sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově = collecting activity by the Premonstratensian monastery at Strahov. Olomouc 2014. 

Seznam užitých zkratek:

 • ČLM - Československé letopisy muzejní
 • ČNM - Časopis Národního muzea
 • MS - Muzeologické sešity
 • MVP - Muzejní a vlastivědná práce
 • NL - Národní listy
 • NTM - Národní technické muzeum

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. (12.11.2018)

předběžný rozvrh přednášek:

 

1.       hodina 11. 10.: Úvod – metodologie

2.       hodina 18. 10.: Antické sbírky a prezentace antického umění

3.       hodina 25. 10.: Středověké sbírky a prezentace středověkého umění

4.       hodina 25. 10. galerie Kotelna Říčany - vernisáž výstavy Instant LIFE - Ondřej OlivaTomáš Tichý (16.50 sraz na hl.n. - lístky mějte koupené)

5.       hodina 26. 10.: Exkurze: Lapidárium Národního muzea (15:00–16:30)

6.       hodina 1. 11.:   Renesanční kabinety kuriozit a jejich reflexe  

7.       hodina 8. 11.:   Význam barokních obrazáren a jejich novodobé kontexty

8.       hodina 13. 11.: Exkurze: Národní muzeum od 12.50 - komentovaná prohlídka výstavou 

9.       hodina 15. 11.: Národní muzea a Národní galerie – fenomén 19. a 20. století

10.     hodina 16. 11.: Exkurze: Muzeum umění a designu Benešov

Pojedeme vlakem z hl.nádraží 12.31 R713 Blaník. V galerii MUD máme sraz ve 13:30. Se sbírkami, historií galerie a práci kurátora nás seznámí Klára Vetterová. Kdo bude mít zájem, v 17.00 je pak vernisáž.  
Sejdeme se proto 12.15 na hl.nádraží, lístky na vlak již mějte koupeny. Potkáme se před návěsními cedulemi s odjezdy vlaků u Burger Kingu :)

11.     hodina 22. 11.  Muzea, galerie a sbírky ve 20. století 

12.     hodina 27. 11. od 12.00 - komentovaná prohlídka s Markétou Ježkovou - výstava Tož to kupte! Císařská konírna. Sraz 11.50 před vchodem.

13.   hodina 29. 11.  Vznik a vývoj fotografických sbírky a jejich aktuálnost (projekt Sudek) (spolu s Dr. Katarína Mašterová)

14.   hodina 30. 11.: Exkurze: Náprstkovo muzeum (14:00-15:30)

15.   hodina 30. 11.: Exkurze: Topičův salón (12:00-13:30)

16.   hodina 6. 12.:   Otázky současného muzeologického diskursu (dr. Terezie Nekvindová)

17.   hodina 6. 12. od 17.00 Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Katarínou Beňovou. Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890. Západočeská galerie v Plzni.

Prosím studenty, aby si dle rozpisu zaznamenali přednášky, které se uskuteční mimo rozvrh: 25. 10., 26. 10., 13. 11., 16. 11. , 27. 11. 30. 11. a 6. 12.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html