SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
European and Czech Baroque 2 - KDKU023
Title: Evropské a české baroko 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Co-requisite : KDKU022
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (23.03.2020)
The cycle of lectures in both winter and summer semester will be discussing the problematics of baroque sculptures. The winter semester will be focused on italian baroque sculptures of 17th century, especially on a work of Gianlorenzo Bernini. In the summer semester, we are going to look at selected chapters from baroque sculptures in Bohemia.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (23.03.2020)

Cílem předmětu je osvojit si a prohloubit znalosti z evropského a českého barokního umění, zejména sochařství. 

Literature
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (28.01.2020)

Basic literatury:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Pražská plastika raného rokoka. Praha 1945.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Sochařství baroku v Čechách. Plastika 17. a 18. věku, Praha 1958.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Umění baroku v Čechách, Praha 1971.

DVORSKÝ Jiří (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, II/2, Praha 1989

KRSEK, Ivo / KUDĚLKA, Zdeněk / STEHLÍK, Miloš / VÁLKA, Josef, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha 1996.

NEUMANN, Jaromír, Český barok, Praha 1974 (2. vyd.)

POCHE Emanuel a kol. autorů, Praha na úsvitu nových dějin. Praha 1988monografie:

BLAŽÍČEK, Oldřich J., Ferdinand Brokof, Praha 1976.

KOŘÁN, Ivo / NEUBERT, Karel / SUCHOMEL, Miloš, Karlův most, Praha 1991.

KOŘÁN, Ivo, Braunové, Praha 1999.

NOVOTNÝ, Karel / POCHE, Emanuel, Karlův most. Praha 1947.

POCHE, Emanuel, Matyáš Bernard Braun, sochař českého baroka a jeho dílna, Praha 1986.

PREISS, Pavel, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha – Litomyšl 2003, (2. rozšířené a přepracované vydání)

SKOŘEPOVÁ, Zdeňka, O sochařském díle rodiny Platzerů, Praha 1957.

ŠEFCŮ, Ondřej a kolektiv, Karlův most, Praha 2007.

Requirements to the exam
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (03.02.2020)

Oral examination. It have to be read 5-10 text for the oral examination (book or long articles). 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html