SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
European and Czech Baroque 1 - KDKU022
Title in English: Evropské a české baroko 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Is co-requisite for: KDKU023
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2018)
The series of classes consume two semesters and will be focused on the analysis and interpretation of selected baroque monuments of the 17 th and 18 th centuries in Europe. The attention will be paid to the important monuments in Italy and in the Central Europe in the winter semester and on the monuments located in the former Lands of the Bohemian Crown in the summer semester. The works of art which were exceptionally popular and served as important examples for other artists will be primarily discussed. Churches of monastic orders, the patronage of popes, priests and laics will be also examined.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2018)

Cílem předmětu je osvojit si a prohloubit znalosti z evropského a českého barokního umění.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (26.08.2018)

Literatura

Barock im Vatikan. Kunst und Kultur im Rom der Päpste, II: 1572-1676, Ausstellungskatalog, Bonn 2005

Haskell, Francis, Patrons and Painters: Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. London 1963

Hubala, Erich, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 9), Berlin 1972.

Keller, Harald, Die Kunst des 18. Jahrhunderts. (Propyläen-Kunstgeschichte, Bd. 10). Berlin 1972.

Norberg-Schulz, Christian, Barock (Weltgeschichte der Architektur), Stuttgart 1986.

Toman, Rolf (ed.), Die Kunst des Barock. Architektur-Skulptur-Malerei, Köln 1997 (i český překlad).

Wittkower, Rudolf, Art and Architecture in Italy: 1600 to 1750, Midlesex 1958 (plus další vydání)

 

Gianlorenzo Bernini

Blažíček, Oldřich J., Gianlorenzo Bernini, Praha 1964

Kauffmann, Hans: Giovanni Lorenzo Bernini. Die figürlichen Kompositionen. Berlin 1970

Magnuson Torgil: Rome in the Age of Bernini I, II. Stockholm - New Jersey 1982-1986

Wittkower, Rudolf, Bernini: the sculptor of the Roman Baroque, London 1966, 2000

 

Andrea Pozzo

Battista, Alberta (ed.), Andrea Pozzo, Milano-Trento 1996

Bösel, Richard – Insolera, Lydia Salviucci (edd.), Mirabili disignani. Andrea Pozzo (Trento 1642 - Vienna 1709). Pittore e architetto gesuita, Roma 2010

Kerber, Bernard, Andrea Pozzo. Berlin - New York 1971

 

Johann Bernhard Fischer von Erlach

Sedlmayr, Hans, Johann Bernhard Fischer von Erlach, München 1956

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (02.01.2019)

Zápočet za zimní semestr bude udělen za úspěšné absolvování písemného testu. Test bude vycházet z probrané látky. Budou promítány především obrázky uměleckých děl, vybraných podle syllabu předmětu. Studenti odpovídají na tři otázky: autor uměleckého díla, námět uměleckého díla, datování uměleckého díla. Jsou stanoveny tři termíny testu. Kdo nesplní podmínky testu ani v jednom termínu, musí opakovat test na konci druhého semestru, aby mohl přistoupit ke zkoušce. 

Letní semestr bude zakončen ústí zkouškou. Předpokladem k úspěšnému složení ústní zkoušky je přečtení 5-10 titulů (možnost kombinace knih i obsáhlejších odborných studií).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (02.01.2019)

Sylabus

-          Sakrální prostor v potridentském období (typologie a jeho symbolika)

-          Vatikán – bazilika sv. Petra (architektura, sochařství)

-          Jezuité, kostel Il Gesù v Římě a San Fedele v Miláně – architektura

-          kostel Il Gesù (jezuité) a Chiesa Nuova (oratoriáni) – malířství, výzdobné programy

-          kostel San Andrea della Valle – malířství (kupole)

-          Palazzo Farnese v Římě

-          Palazzo Barberini a dílo Pietra da Cortony

-          Andrea Pozzo – kostel sv Ignáce, iluzivní malba, „Pozzismus“ ve střední Evropě

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html