SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Synoptic History of Renaissance Art 1 - KDKU020
Title: Přehledné dějiny renesančního umění 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018 to 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
K//Is co-requisite for: KDKU031
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (07.01.2019)
Lectures are dedicated to Renaissance and Mannerist in Italy. They will focus on painting, sculpture and handicraft. The attention will be paid to important personalities and artistic centres. Emphasis is placed on sacral monuments - the temple architecture and its sculpture and painting decoration.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Jansová (22.10.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s renesancí a manýrismem v Itálii, a to jak architektuře, tak i sochařství, malířství a uměleckému řemesle.

Literature -
Last update: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (29.10.2019)

Obligatory literature:

René Huyghe /ed./, Encyklopedie. Umění renesance a baroku, Praha 1970.
Andrew Martindale, Člověk a renesance, Praha 1971.
S.J. Freedberg, Painting in Italy 1500-1600, The Pelican History of Art, Penguin Books 1971.
J. Bialostocki /ed./, Spätmittelalter und beginnende Neuzeit, Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 7, Berlin 1972.
E.H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1995, kap. 12-18.
Rolf Toman /ed./, Umění italské renesance, architektura, sochařství, malířství, kresba, Praha 1996.
Cristina Aidini Luchinat, Elena Capretti, Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek-Místek 2002.
Max Dvořák, Umění jako projev ducha, Praha 1936, Nové evangelium s. 16-48; Brunelleschi s. 49-64; Dürerova Apokalypsa s. 65-75.
Max Dvořák, Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946.
Frederick Antal, Florentské malířství a jeho společenské pozadí. Měšťanská republika, než převzal moc Cosimo de´Medici ? XIV. století a počátek století XV., /London 1947/, Praha 1954.
Pierre Francastel, Figura a místo. Vizuální řád v italském malířství 15. století, Praha 1984.
Pierre Francastel, Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, Brno 2003 /zvl. kap. 1, s. 9-69/.
Peter Burke, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996.
Jaroslav Pešina, Tektonický prostor a architektura u Giotta, Praha 1945.
Jaroslav Pešina, Giotto, úvodní stať ve svazku Prameny, sbírka dobrého umění, sv. 64, Praha 1949.
V.V. Štech, Donatello, Praha 1956.
V.V. Štech, Italská renesanční plastika, Praha 1960.
Pavel Preiss, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974.
Giulio Bora a Martin Zlatohlávek, Kresby z Cremony. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, katalog výstavy Národní galerie v Praze, Praha 1995.
Pavel Preiss, Giorgio Vasari. Profil výtvarného umělce a literáta. in: Giorgio Vasari, Životy nevýznačnějších malířů, sochařů a architektů, I, Praha 1998, s. 9-46.
André Chastel, Vypleněné Říma. Od manýrismu k protireformaci, Brno 2003.

Requirements to the exam -
Last update: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (07.01.2019)

At the end of the winter semester testing the knowledge is carried out in the form of written test in which photos of selected artworks according to the syllabus will be shown. Students have to answer following questions: authorship, theme, date of creation. Three dates of test are given. Whoever does not success in any given dates must repeat the test at the end of the second semester to be allowed to take the exam.

Syllabus -
Last update: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (07.01.2019)

Sculpture of the first half of 15th century in Florence: the decoration of the dome, campanile and Or San Michele, completion on the baptistery door

Architecture of the 15th century in Florence: Brunelleschi (Ospedale, dome, San Lorenzo, Santo Spirito); Michelozzo (Palazzo Medici, library in the monastery of San Marco; Leone Battista Alberti (Palazzo Rucellai, facade of the church S. Maria Novella)

Painting of the first half of the 15th century in Florence: Fra Angelico, Masaccio, Masolino, Filippo Lippi, perspective, Paolo Uccello

Art in Ferrara in the second half of the 15th century: Palazzo Schifanoia (Cosme Tura, Ercole Roberti)

Art in Mantua in the second half of the 15th century: Andrea Mantegna

Art in Venice in the second half of the 15th century: workshop Vivarini, Jacopo Bellini, Gentile Bellini, Giovanni Bellini

Art in Florence in the second half of the 15th century: workshop Andrea Verrocchio, young Leonardo da Vinci, Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Sandro Botticelli

First phase of the decoration of Sistine Chapel

Leonardo da Vinci in Milano

Young Michelangelo in Florence and Rome

Perugino and his pupil Raffaello Sanzio

Michelangelo and Raffaello in Rome (1506 – 1520)

Entry of Mannerism in Florence: Andrea del Sarto, Pontormo, Rosso Fiorentino

Venice at the beginning of the 16th century: old Giovanni Bellini, Giorgione, Sebastiano Luciani, called Piombo, young Titian, Dürer in Venice in 1506

Raffael’s pupils in Rome: Giulio Romano, Perino del Vaga, Polidoro da Caravaggio, Parmigianino in Rome, plundering of Rome (1527)

Michelangelo in Florence: sculptures for the Medici Chapel (new sacristy of the church San Lorenzo)

Giulio Romano in Mantua

Mannerism in Parma: Correggio and Parmigianino

Art at the Court of the Medici: Pontormo, Agnolo Bronzino, Giorgio Vasari, Federico Zuccari

Mannerism in Rome: Michelangelo (Fresco of Last Judgement in the Sistine Chapel, frescos in the Cappella Paolina, architect: the church of Saint Peter in Vatican, sculptor: last Pietas); Perino del Vaga (Sala Paolina in Castello Angelico); Taddeo Zuccari; Giorgio Vasari

 Art in Venice in the second half of the 16th century: late Titian, Tintoretto, Veronese

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html