SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Church Liturgical Objects and Vestments - KDKU017
Title: Úvod do církevního užitého umění
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Jansová (06.03.2019)
The course of church applied art is to acquaint students with the church milieu of worship in the Catholic Church
and the relevant equipment.
Aim of the course -
Last update: Mgr. Jana Jansová (29.01.2020)

The church's applied art course is intended to inform the audience of the church environment of religious premises in the Catholic Church and its equipment. Emphasis will be placed on liturgical needs (vessels, textiles, musical instruments, ad.) in the context of the temple or monastic environment. Lectures will take place both in the classroom and in the field.

Literature -
Last update: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. (24.10.2019)

Recommended literature:

- R. Berger, Liturgický slovník, 1999, str. 430-433 (mešní roucha a jednotlivá hesla týkající se náčiní).
- E.G. Šidlovský: Svě liturgie. Slovník základní církevní terminologie,1991.
- Karen Stolleis, Messgewänder aus deutschen Kirchenschätzen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2001
- Glossarium artis 2: Kirchengeräte, München 1992.
- Glossarium artis 4: Paramente der christlichen Kirchen, München 2002.
- Filip Aleš, Hradská Helena (eds.): O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské 2006
- Radek Martínek, Historie, pořádání a uchování liturgických oděvů - parament, in: Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů, Olomouc, 2008, 279-352.
- Radek Martínek, Všechny barvy církve. Barevnost křesťanského oděvu a jejich význam v tradici západní církve. In. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 161-164, nov. 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <<http://www.theologica.cz/index.php/theologica/article/view/100>>.

Compulsory literature:

- Podlaha, Katolická Liturgika, 1911, str. 41-58
- J. Foltýnovský, Liturgika, 1936, str. 9-11 (liturgie), 84-98 (chrámové zařízení), 101-117 (liturgické nádobí a liturgická roucha)
- M. Schaller, Liturgie 1933. str. 89-103 (kněžský oděv), 109-112 (liturgické nádoby)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jana Jansová (16.12.2019)
  • Funkce jednotlivých předmětů a rouch, jejich symbolický význam.
  • Historický vývoj od antiky do novověku.
  • Církevní liturgické předměty a roucha z hlediska dějin umění.
  • Úcta k relikviím, chrámové poklady a jejich kulturněhistorický přínos a jejich památková ochrana a

restaurování.

  • Bohoslužebný prostor - seznámení se s liturgickým prostorem

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Jana Jansová (29.01.2020)

The course of ecclesiastical applied art is intended to acquaint students with the ecclesial environment of worship spaces in the Catholic Church and its equipment.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html