SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Church Liturgical Objects and Vestments - KDKU017
Title in English: Úvod do církevního užitého umění
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (06.03.2019)
The course of church applied art is to acquaint students with the church milieu of worship in the Catholic Church
and the relevant equipment.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)

Cíl předmětu:

Kurz církevního užitého umění má obeznámit posluchače s církevním prostředím bohoslužebných prostor v Katolické církvi a její výbavou. Důraz bude kladen na liturgické potřeby (nádoby, textil, hudební nástroje ad.) v kontextu chrámového či klášterního prostředí. Přednášky se budou konat jak v učebně, tak v terénu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)

Literatura:

 • Podlaha, Katolická Liturgika, 1911, str. 41-58
 • J. Foltýnovský, Liturgika, 1936, str. 9-11 (liturgie), 84-98 (chrámové zařízení), 101-117 (liturgické nádobí a liturgická roucha)
 • M. Schaller, Liturgie 1933. str. 89-103 (kněžský oděv), 109-112 (liturgické nádoby)
 • Dále:
 • R. Berger, Liturgický slovník, 1999, str. 430-433 (mešní roucha a jednotlivá hesla týkající se náčiní).
 • E.G. Šidlovský: Svě liturgie. Slovník základní církevní terminologie,1991.
 • Karen Stolleis, Messgewänder aus deutschen Kirchenschätzen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2001
 • Glossarium artis 2: Kirchengeräte, München 1992.
 • Glossarium artis 4: Paramente der christlichen Kirchen, München 2002.
 • Filip Aleš, Hradská Helena (eds.): O křesťanské výtvarné kultuře, Biskupství brněnské 2006
 • Radek Martínek, Historie, pořádání a uchování liturgických oděvů - parament, in: Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů, Olomouc, 2008, 279-352.
 • Radek Martínek, Všechny barvy církve. Barevnost křesťanského oděvu a jejich význam v tradici západní církve. In. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 161-164, nov. 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <>.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (07.01.2019)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška bude probíhat formou ústního pohovoru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html