SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Interdisciplinary Exercise 2 - KDKU015
Title in English: Interdisciplinární cvičení 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.02.2019)
The purpose of the course is to present the students the basic knowledge of the subjects tightly connected with the
art history. These subjects are also of a great significance for the practice, for example in the area of the cultural
heritage. They may be aslo highly effective due to application of the brand new research analytic or documentation
methods and so improve significantly the level of the knowledge of various researched aspects. The course thus
introduces the basics of archaeology, documentation of the moveable and immovable monuments, application of
the various chemcal – physical or experimental methods in the research of significant aspects of the subject of the
study, as well as the practice, when the students apply individual knowledge in the terrain, during the activities of
an archaeological nature or during the excercises focusing on the preservation of the cultural monuments.
The part dedicated to archaeology represents to students basic conception of the archaeological
activities realised in the territory of the Czech republic and explains the principles of the rescue archaeology and
the systematic archaeology as well as the examples of the destructive and non-destructive archaeology.
Students will also know the basic framework of the archaeological legislation, conditions and permissions
regulating the performing of the archaeological activities. The course clarifies also the principles of the territorial
division of the archaeological heritage preservation in the Czech republic.
The part focused to the application of analytic chemical/physical or experimental methods used in the art history
(so called technical art of history) explains the meaning and benefit of these methods, as well as the basics of for
example neutron activation analysis, XRF analysis, traseology, digital microscopy, etc. The subjects also explains
the suitability of their application in particular cases, as well as the potential colision of their application with some
principles of the preservation of the cultural heritage.
The part aimed to the documentation presents all traditional and the brand new documentation methods, with
special accent on the generating of 3D models of individual artefacts as well as of complex contexts and possibility
of their study in the laboratory conditions.
The part dedicated to the practice exercise will mediate the students for example the basic archaeological
prospection methods or methods of traditional and digital documentation of the artefacts and context. They will be
introduced the basics of traseology and they will be also testing the experimental work with replicas of
stonemason´s tools.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D. (20.12.2018)

html>

Literatura:

 

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha.

Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha.

Großmann, G. U.1993: Einführung in die historische Bauforschung. Darmstadt.

Sklenář, K. 1989: Archeologický slovník. Část 1- Kamenné artefakty, Praha

Sklenář, K.1993: Archeologický slovník. Část 2- Kovové artefakty 1. Pravěk a raný středověk. Praha.

Sklenář, K. 1998: Archeologický slovník. Část 3- Keramika a sklo. Praha.

Sklenář, K. 2000: Archeologický slovník. Část 4- Kostěné artefakty. Praha.

Sklenář, K.- Skelnářová, Z.-Slabina, M. 2002: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Čtverák, V.- Lutovský, M.- Slabina, M.-Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha.

Droberjar, E. 2002: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha.

Lutovský, M. 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno.

Renfrew, C. 1996: Archeology. Theories, methods and practice. London.

Harris, E. C.1979: Principles of Archaeological stratigraphy. London.

Pleiner, R.-Rybová, A. a kol. 1978: Pravěké dějiny Čech. Praha.

Gojda, M.-Trefný, M. 2010: Archeologie krajiny Podřipska. Plzeň.

Václavík, F. R. 2014: Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků. Praha

Trefný, M.-Thér, R. 2016: Červenofigurová číše Malíře heidelberské vázy č. 211 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a technika její malované výzdoby, Živá archeologie 17, 32-36.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 66/1988

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D. (20.12.2018)

1. Ústní powerpointová prezentace nebo písemný referát s odbornou literaturou na vybrané téma. 

2. Ústní pohovor týkající se probrané látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html