SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Gothic architecture 2 - KDKU014
Title in English: Gotická architektura 2
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Co-requisite : KDKU007
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.02.2019)
The sovereings and members of ruling houses, Church dignitaries and magnates played in the past very important
role in building various works of art. In recent years there is paid an attention in history of art to outstanding
personalities (for example the monograph on the Emperor Louis of Bavaria by Robert Suckale). There are many
princes and kings of the houses of Přemyslids, Luxembourgs and Jagellos who were responsible for ordering
various works of art. The attention is paid to the sovereign representation, their spiritual roots, iconography and the
character of style.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.09.2004)

Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948

Kutal A., České gotické sochařství 1350-1420, Praha 1962

Pešina J. (red.), České umění gotické 1350-1420, Praha 1970

Menclová D., České hrady 1-2, Praha 1972

Homolka J., Studie k počátkům umění krásného slohu v Čechách. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographia LV - 1974

Homolka J., Zu den ikonographischen Programmen Karls IV, In: Legner Anton (ed.): Die Parler und der Schöne Stil 1350-1420. Europäische Kunst unter den Luxeburgern. Ein Handbuch zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Kunsthalle Köln, Bd. 2, Köln 1978, s. 607-618

Homolka J., Krása J., Mencl V., Pešina J., Petráň J., Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526), Praha 1978

Stejskal K. (text), Neubert K. (fotografie), Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978 (2. vyd. 2003)

Merhautová A., Třeštík D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983

Kuthan J., Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš, Vimperk 1993 (německé vydání: Přemysl Ottokar II. König, Bauherr und Mäzen. Höfische Kunst im 13. Jahrhundert. Wien - Köln - Weimar 1996)

Kuthan J., Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely, Vimperk 1994

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (31.01.2013)

Tématické okruhy

1.     Počátky gotické architektury ve Francii. Opat Suger a Saint Denis

2.     Řád cisterciáků a jeho klášterní stavby

3.     Francouzská architektura v době krále Ludvíka IX. Svatého

4.     Francouzská architektura v pozdním 13. a ve 14. století

5.     Gotická architektura v Itálii

6.     Počátky gotické architektury v Německu, Rakousku a v dalších zemích střední Evropy

7.     Architektura v době okolo roku 1300

8.     Rod Parléřů a jeho stavby

9.     Počátky gotické architektury v Čechách a na Moravě

10.  Cisterciácké kláštery v českých zemích ve 13. Století

11.  Architektura v době krále Přemysla Otakara II.

12.  Významné stavby z doby vlády krále Václava II.

13.  Architektura v českých zemích v první polovině 14. Století

14.  Fundace Karla IV.

15.  Praha Karla IV.

16.  Katedrála sv. Víta

17.  Petr Parléř a jeho stavby

18.  Architektura v českých zemích na konci 14. a na začátku 15. Století

19. Husitské obrazoborectví

20.  Významné stavby z doby vlády krále Jiřího z Poděbrad

21.  Pozdní gotiky za vlády králů z rodu Jagellonců

22.  Benedikt Ried a jeho stavby

23.  Architektura ve městech v době Jagellonské

24.  Pozdně gotické hrady v českých zemích

25.  Nástup renesance v pozdním 15 a v první čtvrtině 16. století

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (12.02.2019)

Ústní zkouška z probrané látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html