SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Gothic architecture 1 - KDKU007
Title in English: Gotická architektura 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Macek, Ph.D.
Is co-requisite for: KDKU014
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (19.10.2016)
The sovereings and members of ruling houses, Church dignitaries and magnates played in the past very important
role in building various works of art. In recent years there is paid an attention in history of art to outstanding
personalities (for example the monograph on the Emperor Louis of Bavaria by Robert Suckale). There are many
princes and kings of the houses of Přemyslids, Luxembourgs and Jagellos who were responsible for ordering
various works of art. The attention is paid to the sovereign representation, their spiritual roots, iconography and the
character of style.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (01.11.2017)

A-PREDNASKY.LITERATURA

LITERATURA K PŘEDNÁŠKÁM O STŘEDOVĚKÉ ARCHITEKTUŘE V ČESKÝCH ZEMÍCH

ÚVOD
PANOFSKY Erwin: Suger, opat ze St. Denis. In: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981, s. 93-121.

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA v Čechách a na Moravě
MERHAUTOVÁ Anežka: Románská architektura v Čechách. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 45-73.

KUDĚLKA Zdeněk: Románská architektura na Moravě. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 74-91.

MERHAUTOVÁ Anežka: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971.

MERHAUTOVÁ Anežka / TŘEŠTÍK Dušan: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1983.

PRIX Dalibor: In: Velké dějiny zemí Koruny české. Architektura. Praha / Litomyšl 2009, s. 7-66.

KUTHAN Jiří et al.: Dílo knížat a králů z rodu Přemyslovců. V tisku.

GOTICKÁ ARCHITEKTURA v zemích České koruny (od doby kolem r. 1230 do husitských válek)

LÍBAL Dobroslav: Gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Praha 1984, s. 145-215.

MENCL Václav: Česká architektura doby lucemburské. Praha 1948.

KUTHAN Jiří: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk 1994.

KUTHAN Jiří / ROYT Jan: Karel IV. Císař a český král - vizionář a zakladatel. Praha 2016.

KUTHAN Jiří / ROYT Jan: Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a králů. Praha 2011.

PRIX Dalibor / BENEŠOVSKÁ Klára: In: Velké dějiny zemí Koruny české. Architektura. Praha / Litomyšl 2009, s. 67-216.

ARCHITEKTURA POZDNĚ GOTICKÁ v zemích České koruny (1420-1526)

MENCL Václav: Architektura. In: Pozdně gotické umění v Čechách /1471-1526/. Praha 1978, s. 73-166.

HOŘEJŠÍ Jiřina: Pozdně gotická architektura. In: Dějiny českého výtvarného umění I/2. Praha 1984, s. 498-534.

BENEŠOVSKÁ Klára: In: Velké dějiny zemí Koruny české. Architektura. Praha / Litomyšl 2009, s. 217-309.

KUTHAN Jiří: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první: Král a šlechta. Praha 2010.

KUTHAN Jiří: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první: Král a šlechta. Praha 2010.

KUTHAN Jiří: Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl druhý: Města, církev, korunní země. Praha 2013.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (31.01.2013)

Zápočet bude udělen na základě pravidelné docházky a aktivní účasti na přednáškách.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html