SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Beginnings of Christian Art - KDKU004
Title in English: Počátky křesťanského umění
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (19.10.2016)
In the introduction there is a survey of research and commentary on important works which deal with the Early
Christian art. The students are informed about culturs and art of christian community. Special attention is paid to
the origin of Christian art – catakombs, paintings, tombs, mosaics, first christian sanctuaries and iconography of
christian art. Attention is paid to the era of Constantin the Great and works of art until 5th century. Mentioned are
also historical, philosophical and theological connections which can enable the interpretation of works of art.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (14.07.2016)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s kulturou a uměním křesťanského společenství.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.09.2004)

Andersen C., Einführung in die Christliche Archeologie, Berlin 1971

Brenk B., Spätantike und frühes Christentum, Propyläyen Kunstgeschichte, Suppl. Bd.1, Berlin 1977

Cabrol F. - Leclercq H. - Marrou H.I., Dictionnaire d´archeologie chrétienne et de liturgie, 15 dílů, Paris 1908-1953

Effenberger A., Frühchristliche Kunst und Kultur, Leipzig 1984

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (31.01.2013)

Zkouška: Ústní. 1. Otázka z  uvedených okruhů,

                       2. Poznávání uměleckých  děl (datace, provenience, ikonografie).

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Zdeňka Čekalová (31.01.2013)

Přednášené a zkoušené okruhy

1. Vztah Židů a kresťanů k výtvarnému umění, Názory církevních autorit na tuto otázku, Dura Europos -synagoga, výzdoba synagog v Palestině

2. Vývoj sakrálního prostoru v dobách prvotní církve

3, Původ a vývoj baziliky

4. Původ a vývoj centrálních staveb (baptisteria, martyria, centrální chrámy

5. Římské baziliky postavené za vlády císaře Konstantina

6. Sakrální stavby v Palestině za vlady císaře Konstantina

7. Sakrální stavby ranných křesťanů v Syrii a v severní Africe

8. Katakomby a jejich výzdoba

9. Symbolika ryby

10. Symbolika Dobrého pastýře

11, Symbolika oranta či oranty

12. Starozákonní náměty- typologický paralelismus

13. Výzdoba raně křesťanských sarkofágů v Římě a v provinciích

14. Sochařství za vlády císaře Konstantina (např. Konstantinův oblouk v Římě, otázka spolií), dřevěnné dveře baziliky sv. Sabiny v Římě 

15. Původ a druhy mozaiky

16. Ranně křesťanské mozaiky v Římě

17. Ranně křesťanské mozaiky v Palestině a v Syrii

18. Ranně křesťanská architektura a mozaika v Miláně

19. Sakrální stavby a jejich výzdoba v Ravenně za vlády Gally Placidie

20. Sakrální stavby a jejich výzdoba za vlády krále Theodoricha

v Ravenně.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html