SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Christian Iconography 1 - KDKU003
Title in English: Křesťanská ikonografie 1
Guaranteed by: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Is co-requisite for: KDKU011
Is incompatible with: KDKU044
Annotation -
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (19.10.2016)
The aim of lecture is to introduce the students to the method of Christian iconography. In the beginning it is
necesssery to explain the main terminology (iconography, iconology, work of art in context, etc.) The method is
shown at the representative works of art, both in Bohemia and in the world of all epochs. The summer term is
dedicated to individual themes of christian iconography (the origin of christian iconography in early christian
community, text and image, the Annunciation of Our Lady, the Crucifixion, etc.).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (13.07.2016)

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s metodou a s hlavními náměty křesťanské ikonografie.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Petr Mikeš (13.09.2004)

Panofsky E., Ikonografie a ikonologie: Úvod do studia renesančního umění, in: Význam ve výtvarném umění, Praha 1981, s. 33-54

Beissel S., Geschichte der Verehrung Marias im 16 und 17. Jahrhunderts, Freiburg 1919

Künstle K., Ikonographie der christlichen Kunst, 2 díly, Freiburg 1926-1928

Réau L., Iconographie de l´Art chrétien, 3 díly, Paris 1955-59

Kirschbaum E., Lexikon der christlichen Ikonographie, 8 dílů, Rom-Freiburg-Basel-Wien. 1968-1976

Encyklopedie antiky, Praha 1973

Schilerová G., Ikonographie der christlichen Kunst, díl 1 - Inkarnace, dětství Kristovo, jeho působení a zázraky, díl 2 - Pašije Kristovy, díl 3 - Zmrtvýchvstání a povýšení Páně, díl 4 - Církev a Maria, díl 5 - Apokalypsa, Gütersloh 1980-90

Petri H.-Beinert W., Handbuch der Marienkunde, Regensburg 1984

Sachs H.-Badstübner E.-Neuman, Christliche Ikonographie in Stichworten, Leipzig 1988

Royt J.-Šedinová H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Bodnárová (11.11.2014)

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probírané látky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html