Old Testament theology and exegesis II. - KBIB406
Title: Starozákonní teologie a exegeze II.
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/0 --- [hours/semester]
summer s.:4/0 Ex [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Co-requisite : KBIB405
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (27.10.2019)
The exegetical analysis of some passages from poetical, wisdom and profetic books of the Old Testament is connected to the reflection on essential theological and anthropological topics that are typical for each of these groups.
Poetical books are represented by the book of Psalms, the wisdom books by Job and the prophetic books by Jeremiah.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (22.08.2014)

Hlubší vhled do studovaných starozákonních textů s pochopením širších teologických souvislostí.

Literature -
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (27.10.2019)

New American Bible Revised Edition. Philadelphia, PA: American Bible Society, 2019.

La sacra Bibbia CEI. Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2008.

For the Old Testament theology:

COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE. Le peuple juif et ses Saintes Écritures dans la Bible chrétienne. Cittá del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2001.

NOBILE, Marco. Teologia dell'Antico Testamento. Logos. Corso di studi biblici 8/1. Leumann TO: ELLe Di Ci, 1998.

For the exegesis some of the big commentary series can be consulted:

Anchor Bible

Word Biblical Commentary

Biblischer Kommentar. Altes Testament

Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament

Teaching methods - Czech
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (25.02.2015)

Jelikož jde o kombinovanou formu studia prezenčního s dálkovým, kontaktní hodiny slouží k doplnění, objasnění a upřesnění, příp. korekci toho, co frekventanti studují sami.

Requirements to the exam -
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (27.10.2019)

The course is in Czech but there is a possibility for foreign students to consult the teacher about the topics and to write a paper in order to get the attestation. This can be done in English or Italian.

Syllabus - Czech
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (20.02.2016)

1. Hlavní teologické a literární aspekty žalmů

2. Exegeze dvou vybraných žalmů ze skupiny tzv. Poutních písní (Žl 130; 131)

3. Hlavní teologické a literární aspekty sapienciálních knih

4. Exegeze jednoho textu s tématem moudrosti (Job 28) v porovnání se dvěma analogickými texty (Př 8; Sir 24)

5. Povolání proroka a sepětí jeho života s jeho poselstvím (Jer 1)

6. Izaiášovská pneumatologie (Iz 11,1-5; 42,1-7; 61,1-3)

7. Mesiášská očekávání v žalmových a prorockých textech

Entry requirements - Czech
Last update: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. (26.08.2014)

Kromě samozřejmého absolvování bakalářského studia Teologických nauk žádné zvláštní vstupní požadavky nejsou.