SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Old Testament theology and exegesis I. - KBIB405
Title: Starozákonní teologie a exegeze I.
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:7/0 --- [hours/semester]
summer s.:7/0 Ex [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
K//Is co-requisite for: KBIB406
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.11.2018)
The course allows for a broader exegetic and theological view based on the interpretation of individual pericopes, rather than an introduction to bachelor study, focusing on selection of texts from the Torah and deuteronomical history.
Aim of the course - Czech
Last update: VETROVEC (20.07.2013)

Seznámení posluchačů s detailnější biblickou prací, bližší teologický vhled do otázek vybraných s ohledem na celek teologického studia a vyzkoušení metodologie práce s biblickým textem.

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.11.2018)

Prameny:

Pentateuch (Pět knih Mojžíšových). Český katolický překlad, Kostelní Vydří 2006.

Bible, český ekumenický překlad, Praha 1998.

Papežská biblická komise, Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli, Kostelní Vydří 2004.

Studijní texty:

P. Větrovec, Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2016.

P. Větrovec, "Historické" knihy Starého zákona, Biblioteca Theologica 9, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017.

Pomůcky:

další pomůcky nejsou předepsány, nicméně konzultace slovníků, map, dokumentů, archeologických publikací či výstav jistě obohatí posluchače v pochopení historického a kulturního pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura:

J. Blenkinsopp, Wisdom and Law in the Old Testament. The Ordering of Life in Israel and Early Judaism (Oxford Bible Series; Oxford: University Press, 1983, 21995).

P. Bovati, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orientamenti (AnBib 110; Roma: PIB Press, 1986) = Re-establishing Justice. Legal Terms, Concepts and Procedures in the Hebrew Bible (JSOTS 105; Sheffield: Academic Press, 1994).

W. Brueggemann, First and Second Samuel (Interpretation; Louisville, KY: John Knox, 1990) = I e II Samuele (Strumenti - Commentari 22; Torino: Claudiana, 2005).

A. Caquot - Ph. de Robert, Les livres de Samuel (CAT 6; Genève: Labor et Fides, 1994).

B. Costacurta, Con la cetra e con la fionda, L'ascesa di Davide verso il trono (Bologna: EDB, 1994).

F. Crüsemann, Die Tora. Theologie und Sozialgeschichte des alttestamentlichen Gesetzes (München - Güterloh: Kaiser - Gütersloher Verlagshaus, 1992, 21997, 32005) = The Torah. Theology and Social History of Old Testament Law (Edinburgh: T&T Clark, 1996) = La torà. Teologia e storia sociale della legge nell’Antico Testamento (Introduzione allo studio della Bibbia - Supplementi 36; Brescia: Paideia, 2008).

J. Ebach, Genesis 37‑50 (HTKAT; Freiburg im Breisgau: Herder, 2007).

F. Giuntoli, Genesi 1-11. Introduzione, traduzione, commento (Nuova versione della Bibbia dai testi originali 11; Cinisello Balsamo [MI]: San Paolo, 2013).

F. Giuntoli, Genesi 12-50. Introduzione, traduzione e commento (Nuova Versione della Bibbia dai Testi Antichi 12; Cinisello Balsamo [MI]: San Paolo, 2013) .

H. Gunkel, Genesis (GHAT; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 31910, 1969) = Genesis. Translated by M.E. Biddle (Mercer Library of Biblical Studies; Macon, GA: Mercer University Press, 1997).

P.K. McCarter, I and II Samuel (AB 8-9; Garden City, NY: Doubleday, 1980-1984).

G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium (ATD 8; Göttingen: Vandenhoeck& Ruprecht, 21968) = Deuteronomy: A Commentary (OTL; London: SCM - Philadelphia, PA: Westminster, 1968) = Deuteronomio. Traduzione e commento (AT 8; Brescia: Paideia, 1979).

E. Otto, Das Deuteronomium. Politische Theologie und Rechtsreform in Juda und Assyrien (BZAW 284; Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1999).

T. Veijola, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium. Kapitel 1,1 - 16,17 (ATD 8,1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2004).

G.J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC 1; Waco, TX: Word Books, 1987).

G.J. Wenham, Genesis 16-50 (WBC 2; Dallas, TX: Word Books, 1994)**.

C. Westermann, Genesis 1-2-3 (BK I,1-2-3; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1974, 1981, 1982) = Genesis I-II-III (London: SPCK - Minneapolis, MN: Augsburg/Fortress Press, 1984, 1985, 1986).

Teaching methods - Czech
Last update: VETROVEC (20.07.2013)

Přednáška kombinovaná se cvičením - exegezí perikop.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (26.11.2019)
The exam consists of a written test over a period of 60 minutes. Approximately seven detailed questions will be asked to demonstrate the depth of both the exetic and theological perspective of the candidate. Six questions will come from exegesis, one from the Papal Bible Commission document "The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible", Part II, Section B.
Syllabus - Czech
Last update: VETROVEC (22.03.2014)

1. První příběh o stvoření v Gn 1,1-2,4a.

2. Druhý příběh o stvoření v Gn 2,4b-25.

3. Příběh o prvotním hříchu v Gn 3.

4. Konflikt Josefa, (otce) a bratří ve světle analýzy Gn 37.

5. Deuteronomický kodex (Dt 12-26) jako ukázka uspořádání legislativy, odraz teologie i společenských poměrů doby. 

6. David a Saul: předehra v 1Sam 16.

7. David a Saul: konfrontace dvou druhů vlády v zápasu s Goliášem v 1Sam 17.

8. David a Saul: střet dvou pomazaných v 1Sam 18-26.

9. David a Saul: závěr: David u Pelištějců a Saulův konec v 1Sam 27-31.

Entry requirements - Czech
Last update: VETROVEC (20.07.2013)

Žádné specifické.

Registration requirements - Czech
Last update: VETROVEC (22.03.2014)

Žádné specifické, ovšem posluchačům se doporučuje mít uzavřeny požadavky biblických kurzů bakalářského studia, popř. státnice bakalářského cyklu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html