SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Pentateuch and the Historical Books 2 - KBIB013
Title: Pentateuch a dějepisné knihy 2
Guaranteed by: Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV)
Faculty: Catholic Theological Faculty
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Teacher(s): Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Co-requisite : KBIB024
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (29.11.2018)
The course is based on the way Israel considered at different times about its history how much it is captured in the books of Scripture enriched with other information sources. It is a specific action and dialogue of a unique human culture with God that leads the people, has given him his promises, covenant, and sends prophets, kings, leaders and other characters to remind him of the uniqueness of Israel and later of Judas. From the point of view of the composition of biblical books, it is primarily two larger units, namely Deuteronomist history (Joz, Sd, 1 and 2 Sam, 1 and 2 King) and so-called Chronist history (1 and 2 Chron, Ezd, Neh); there are several minor didactic-pareinetic stories (Ruth, Tob, Jdt, Est) and a historiographical work from the Seleucus period (1 and 2 Mak). Introductory passages focused on the origins, literary and theological aspects of individual books alternate with examples of exegesis of specific texts.
Aim of the course - Czech
Last update: VETROVEC (29.11.2010)

Cílem kursu je získání základní znalosti dějepisných knih Starého zákona, jak v introdukčních otázkách, tak i v exegezi významných pasáží.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (22.08.2018)

Prameny:

Bible, český ekumenický překlad, Praha 1998. (S užitkem lze porovnat s dalšími překlady i s hebrejským, aramejským a řeckým originálem knih)

Studijní texty:

Hřebík, J., Studijní materiály, http://www.ktf.cuni.cz/~hrebik/.

Větrovec, P., "Historické" knihy Starého zákona, Biblioteca Theologica 9, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2017.

Pomůcky:

Další pomůcky nejsou předepsány, ale nahlédnutí do slovníků, map, archelogických nálezů atp. vhodně rozšiřuje pohled studenta na kulturní a historické pozadí biblických knih.

Doplňující (nepovinná) literatura: a) základní

Rendtorff, Rolf, Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.

Komentáře, např.: Bič, M., a kol., Výklady ke Starému zákonu, I.-V., Praha - Kostelní Vydří 1991-1998; Anchor Bible, Garden City, NY; Word Biblical Commentary, Waco, TX; Biblischer Kommentar. Altes Testament, Neukirchen - Vluyn; Das Alte Testament Deutsch, Göttingen.

b) ostatní

Cazelles, H. (ed.), Introduction a la bible, tome II - Introduction critique à l'Ancien Testament, Paris 1973.
Cortese, E., Le tradizioni storiche di Israele. Da Mosè a Esdra, Bologna 1985.
Dillard, R.B. - Longman III, T., Úvod do Starého zákona, Praha 2003.
Kaiser, O., Odkaz alexandrijských Židů. Úvod do deuterokanonických knih Starého zákona, Praha 2006.
Mc Kenzie, S.L. - Graham, M.P., The Hebrew Bible Today, Louisville, KY 1998.
Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny, Praha 1996.
Schmidt, W.H., Einführung in das Alte Testament, Berlin 1995.
Zenger, E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament, Stuttgart 1998.

Teaching methods - Czech
Last update: VETROVEC (29.11.2010)

Přednáška kombinovaná s cvičením - četbou a interpretací textů.

Requirements to the exam -
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (26.11.2019)
Conclusion of the course: written exam in the extent of 90 minutes (will be listed 3 terms) of the subject matter discussed in lectures + 1st part of the set "Facts of Old Testament Israel" (Reálie starého Izraele), available at http://ktf.cuni.cz/~hrebik/. The candidate is supposed to answer 10 questions and can receive a maximum of 10 points for each answer; to pass the exam is a minimum of 60 points.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. (10.07.2017)

1. Historiografie obecně, specifický charakter historiografie biblické, Deuteronomistické dějiny.

2. Jozue (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

3. Exegeze Joz 6 (dobytí Jericha).

4. Kniha Soudců (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

5. Exegeze Sd 3,7-11. 12-30 (příběhy soudců Otníela a Ehuda/Ahoda).

6. Knihy Samuelovy (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

7. Exegeze 1 Sam 16 - 31 (dramatický vztah Saula a Davida); 2 Sam 7 (Nátanovo proroctví).

8. Knihy Královské (obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

9. Exegeze 2 Král 1,2-17 (prorok a  král);  4,8-37 (Elíša vzkřísí syna Šunemanky).

10. Chronistické dílo - knihy Kronik (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

11. Ezdráš a Nehemiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

12. Didakticko-parenetické příběhy - Rút (titul a místo v kánonu, obsah, struktura a formace, teologické poselství).

13. Ester (text, jeho vznik a obsah, poselství).

14. Tobiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

15. Judit (úvod, obsah, literární druh, poselství).

16. Knihy Makabejské (obsah a záměr; chrakteristika, dějiny a význam Makabejského povstání).

 

Entry requirements - Czech
Last update: VETROVEC (29.11.2010)

Žádné specifické.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html