SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Theory to Praxis in Social Sciences - JTM498
Title: Od teorie k praxi v sociálních vědách
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (24)
Min. number of students: 8
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Teacher(s): Dr. Irena Kalhousová
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář představuje studentům IMS UK možnosti uplatnění po absolvování magisterských studijních programů. Zahrnuje sérii diskusí s odborníky z praxe – z médií, státní služby, neziskového a soukromého sektoru. Debaty se v průběhu semestru střídají s praktickými workshopy, zaměřenými na konkrétní dovednosti (skupinovou práci, vytvoření projektu, formulaci životopisu, zlepšení prezentačních schopností, kritického myšlení apod).
Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je podpořit studenty v orientaci na trhu práce, představit jim úkoly a výzvy typické pro konkrétní profese. Naučit je, jak formulovat profesní životopis, zpracovat konkrétní zadání a zlepšit jejich komunikační a prezentační schopnosti.
Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (22.09.2023)
Descriptors - Czech

Čas a místo konání: St 12:30-13:50, B328

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 9:30-11:00, online po předchozí domluvě

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5203 

Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (16.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Předmět je ukončen splněním povinností v příslušném semináři. Hodnocení předmětu tvoří čtyři složky s danými váhami (celkem 100 bodů):

a) skupinová práce a (opakované) prezentace na zadané téma (30 %)

b) průběžné zpracovávání zadaných úkolů v průběhu semináře (30 %)

c) zpracování akademického/profesního životopisu  (30 %)

d) aktivní účast v hodině (10 %)

 

Účast na semináři je povinná, hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019.

Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (12.09.2023)
Literature - Czech

Ross, Alec: Obory budoucnosti, Argo 2019

Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (12.09.2023)
Teaching methods - Czech
V semináři jsou využity interaktivní metody výuky.
Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (21.09.2023)
Syllabus - Czech

Průběh semestru:

0, Úvodní seminář, 4.10.

1, diskuse – Co nabízí diplomatická kariéra? - diskuse s diplomatkou Šárkou Strahalovou, 11.10.

1A, Interní workshop, „telegram“ do ústředí, návrh tweetu, 18.10.

2, Kariéra v neziskovkách: co od ní čekat? – diskuse s Barborou Krempaskou (Nadace Friedricha Naumanna), 1.11.

2A, Interní workshop: projekt exkurze pro VŠ studenty, 8.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3, Jak se stát novinářem? diskuse se Simone Radačičovou, Deník N, Voxpot, 15.11.

3A, Interní workshop prezentace podcastových projektů, 22.11.

4, Najdou studenti FSV uplatnění ve firmách? Diskuse s Matoušem Adamcem, Deutsche Börse, 29.11.

4A, Interní workshop 30.11.- pecha kucha prezentace, elevator pitch, 6.12.

5, Co nabízí akademická kariéra? Diskuse s Irenou Kalhousovou 13.12.

5A, Individuální konzultace – životopis - online

6, Závěrečný seminář 20.12.

 

Last update: Lizcová Zuzana, PhDr., Ph.D. (25.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html