SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Theory to Praxis in Social Sciences - JTM498
Title: Od teorie k praxi v sociálních vědách
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (24)
Min. number of students: 8
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (02.08.2022)
Seminář představuje studentům IMS UK možnosti uplatnění po absolvování magisterských studijních programů. Zahrnuje sérii diskusí s odborníky z praxe – z médií, státní služby, neziskového a soukromého sektoru. Debaty se v průběhu semestru střídají s praktickými workshopy, zaměřenými na konkrétní dovednosti (skupinovou práci, vytvoření projektu, formulaci životopisu, zlepšení prezentačních schopností, kritického myšlení apod).
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (02.08.2022)
Cílem předmětu je podpořit studenty v orientaci na trhu práce, představit jim úkoly a výzvy typické pro konkrétní profese. Naučit je, jak formulovat profesní životopis, zpracovat konkrétní zadání a zlepšit jejich komunikační a prezentační schopnosti.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (15.09.2022)

Čas a místo konání: St 14:00-15:20, JPEK107

Výuka v ZS 2022/23 probíhá v prezenční formě.

V případě nepříznivého vývoje pandemie Covid-19 se seminář uskuteční v online formě.

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Konzultační hodiny: online po předchozí domluvě

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/96628013264?pwd=YlpIemR2QnNRMmp5bHJnUGljaGkxdz09

Meeting ID: 966 2801 3264
Passcode: 188078

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4691

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (16.09.2021)

Předmět je ukončen splněním povinností v příslušném semináři. Hodnocení předmětu tvoří čtyři složky s danými váhami (celkem 100 bodů):

a) skupinová práce a (opakované) prezentace na zadané téma (30 %)

b) průběžné zpracovávání zadaných úkolů v průběhu semináře (30 %)

c) zpracování akademického/profesního životopisu  (30 %)

d) aktivní účast v hodině (10 %)

 

Účast na semináři je povinná, hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (30.09.2021)
Ross, Alec, Obory budoucnosti, Argo 2019
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (30.09.2022)

0, Úvodní seminář, 5.10.

1, diskuse – Kariéra v neziskovkách: co od ní čekat? – diskuse s Vítem Havelkou (Europeum), 12.10. 

Interní workshop: projekt exkurze pro VŠ studenty, 19.10.

2, Jak se stát novinářem a dokumentaristou? – diskuse s Ondřejem Kavanem, 26.10.

2A, Interní workshop, 27.10. - prezentace podcastových projektů, 2.11.

3, Co nabízí diplomatická kariéra? - diskuse se zástupcem MZV Martinem Kubečkem, 9.11.

Interní workshop, „telegram“ do ústředí, návrh tweetu, 16.11.

4, Najdou studenti IMS uplatnění ve firmách? Diskuse s Johanou Typoltovou, Deloitte Czech Republic 23.11.

Interní workshop - pecha kucha prezentace, elevator pitch 30.11.

5, Co nabízí akademická kariéra? Diskuse s Irenou Kalhousovou 7.12.

Interní workshop 14.12. – (akademický) životopis

6, Závěrečný seminář 21.12.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html