SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Quantitative methods in social sciences - JTM060
Title: Kvantitativní metody ve společenských vědách
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 9
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3994
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Mgr. Jakub Stauber, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (10.02.2023)
Kurz Kvantitativní metody ve společenských vědách představuje základní koncepty statistické analýzy kvantitativních dat.
Studenti budou postupně seznámeni se standardními metodami statistické analýzy a výzkumnými metodami používaných při kvantitativních analýzách.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (10.02.2023)

Tento kurz si klade za cíl poskytnout studentům substantivní porozumění probíraných konceptů a statistických metod. Znalosti a schopnosti prezentované v kurzu by měly umožnit studentům kriticky číst (nejen) akademické články využívající kvantitativní metody.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jakub Stauber, Ph.D. (10.02.2023)

Povinná literatura:

Vybrané kapitoly z:

Agresti, A., 2018. Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition).

 

Doporučená literatura:

Wheelan, Ch., 2013. Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data. W. W. Norton.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html