SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Conceptions and Interpretations of Balkan History - JTM012
Title: Koncepce a interpretace balkánských dějin
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 20 / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Teacher(s): prof. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Incompatibility : JMMZ040
Annotation - Czech
Kurz seznámí studenty s hlavními koncepty dějin jihovýchodní Evropy a možnými interpretacemi této spletité oblasti. Přestože se historické příběhy a diskurzy o regionu – běžně označovaném jako Balkán – vyvíjely a vyvíjely, stále přetrvává mnoho stereotypů jak vně, tak uvnitř regionu. V kurzu se proto budeme snažit odhalit a interpretovat významy výkladu historie, který jí bývá přisuzován, a to jak na základě četby a obrazového materiálu, tak ve vzájemné diskuzi.
Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit studenty se specifickými formami historického smýšlení o daném regionu Evropy, které se vztahují ke konstrukcím a konfliktům států, národů a identit. Studenti budou procvičovat čtení a porozumění odborných textů v angličtině, kritické myšlení a týmovou práci v kombinaci s organizací času a prezentačními dovednostmi. Své znalosti a dovednosti pak uplatní v praxi při tvorbě posterů a písemném zpracování případových studií.

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). Účast na kurzu je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k nesplnění.

Známkování

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Literature - Czech

Vybrané texty budou pro registrované studenty k dispozici v Moodle.

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Teaching methods - Czech

Kurz kombinuje individuální domácí přípravu a diskuse v hodině na základě zadané četby s prvky týmové práce, písemnými či grafickými úkoly a vzájemným hodnocením výstupů, jež budou probíhat pod dohledem vyučující.

Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Od studentů se očekává:

  • samostatná příprava na každou hodinu
  • aktivní zapojení do debat v hodině
  • reflexe zadané četby
  • týmové zpracování posteru
  • peer review
  • vypracování případové studie tematicky související s kurzem
Last update: Tomečková Jiřina, Mgr. (26.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html