SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
M.A. Thesis Seminar I - JTM002
Title: Diplomový seminář I
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 80 (80)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Teacher(s): PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jan Váška, Ph.D.
Pre-requisite : JTM001
Is pre-requisite for: JTM003
Annotation - Czech
Diplomový seminář I (JTM002) je určen především k přípravě projektu diplomové práce ve smyslu soustředění na heuristickou práci a načtení základní literatury potřebné jak k samotné práci, tak i k jejímu koncepčnímu ukotvení v rámci programu, tj. literatury zahrnuté v seznamu literatury k SZZK (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/magisterske-programy/mezinarodni-teritorialni-studia-nmts). Splněním studijní povinnosti se v tomto případě rozumí:
a) zejména příprava a odevzdání kvalitního projektu diplomové práce, který studentovi v termínu určeném harmonogramem příslušného školního roku registruje v SIS dohodnutý vedoucí práce
b) splnění dalších povinností, určených vedoucím diplomového semináře v souladu s požadavkem na studium základní koncepční literatury
Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (30.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem prvního dílu diplomového semináře je zpracování kvalitního projektu diplomové práce v souladu s předepsanou literaturou/kánonem podle příslušné specializace.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (30.10.2019)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Zápočet je udělen za odevzdání kvalitního projektu diplomové práce schváleného vedoucím práce a vedoucím semináře. Vedoucí práce zodpovídá za registraci tématu práce v SIS v termínu stanoveném harmonogramem školního roku, vedoucí semináře zodpovídá za zápis zápočtu po odevzdání projektu a jeho registraci.

Formulář projektu viz https://ims.fsv.cuni.cz/studium/magisterske-programy/mezinarodni-teritorialni-studia-nmts.

Více zde: SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (31.01.2024)
Literature - Czech

Zdroje vycházejí z obecného a specializačního kánonu (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/magisterske-programy/mezinarodni-teritorialni-studia-nmts) literatury a z výzkumné práce na konkrétním projektu diplomové práce.

Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (30.10.2019)
Teaching methods - Czech

Seminář a diskuse. 

Svoboda (BAS+RES)  Výuka bude probíhat prezenčně v Jinonicích v místnosti B328. 

Každý student přednese expozé své práce. Struktura expozé: Krátké představení problematiky, vymezení tématu, výzkumná otázka, stav debaty, metoda výzkumu, potenciální úskalí výzkumu (sběr dat, teoretické problémy atd.) a jejich řešení. Je pochopitelné, že se nacházíte v prvotní fázi Vašich projektů, přesto je nutné takto expozé formulovat. Není účelem přednést "neprůstřelné" expozé, ale probrat v kruhu kolegů případná úskalí, abyste je následně neopakovali při samotné práci. V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

Kasáková (ZES)  Výuka bude v LS 2022/23 probíhat prezenčně vyjma setkání 3. 4. 2023, které proběhne online formou. Link je zde:

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/99537260302?pwd=N2tWQ0lrVUpzU3lFYzh0U3dibVRZdz09

Meeting ID: 995 3726 0302
Passcode: 831225

Váška (ES):  Výuka v LS 2024 probíhá striktně prezenčně.

Kučera (NRS): Výuka bude probíhat prezenčně 

Kýrová: výuka bude probíhat prezenčně

Last update: Váška Jan, Mgr., Ph.D. (05.02.2024)
Syllabus - Czech

Sylabus/program konkrétního semináře se určuje jeho vedoucí po dohodě se studenty.

Svoboda: bude upřesněno po dohodě se studenty

Váška (ES): viz příložený soubor. Aktualizováno pro LS 2024.

Kasáková (ZES): základní rámec viz přiložený soubor

Kýrová (KSAS): viz přiložený soubor a Moodle kurz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5495

Last update: Kýrová Lucie, Dr. phil., M.A. (20.02.2024)
Entry requirements - Czech

Zapis do prvního dílu diplomového semináře je možný po úspěšném absolvování predmetu Metodologický seminář (JMM271), který vůči Diplomovému semináři I plní prerekvizitní funkci.

Last update: Kasáková Zuzana, PhDr., Ph.D. (30.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html