SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Social and Economic Impacts of Digitalization - JTB317
Title: Společenské a ekonomické důsledky digitalizace
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 34 / unknown (24)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)
Seminář je zaměřený na zkoumání dopadů digitalizace na různé oblasti lidského života a na příklady z praxe, primárně z německy mluvících zemí. Jeho cílem je na základě relevantní literatury a dalších multimediálních zdrojů prohloubit vědomosti studentů o dané problematice a vést s nimi jako zástupci generace „digital natives“ o tématu širší diskuzi.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s důsledky digitalizace pro různé oblasti lidského života, přivést je k hlubší reflexi tématu a uvést je do širší společenské debaty, která s postupující digitalizací souvisí. Práce v semináři je rovněž zaměřena posilování schopnosti kritické práce s texty a multimediálními zdroji, zlepšení argumentace a prezentačních schopností. 
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (16.09.2023)

Vyučující: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 

Čas a místo konání: St 15:30-16:50, B217

Konzultační hodiny: středa 9:30-11:00, online po předchozí domluvě

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=5204

Literature - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (22.09.2023)

Doporučená literatura:

 

Ford, Martin, Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, Basic Books, 2015

Harari, Yuval Noah, Homo Deus. Stručné dějiny zítřka, Praha 2017

Keen, Andrew, Jak opravit budoucnost, Praha 2019

Morozov, Evgeny, To Save Everything, Click Here: the Folly of Technological Solutionism, New York, 2013

Precht, Richard David, Jäger, Hirten, Kritiker : eine Utopie für die digitale Gesellschaft, Mnichov 2018

Ross, Alec, Obory budoucnosti, Argo 2019

Schroeder, Ralph, Social Theory after the Internet, 2018 

Spitzer, Manfred, Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum, Praha 2014

Spitzer, Manfred, Kybernemoc!:  jak nám digitalizovaný život ničí zdraví, Praha 2016

Brynjolfsson, Erik/McAfee, Andrew, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií, Brno, 2015

 

Veškeré materiály poskytnuté studentům a používané při výuce slouží výhradně ke studijním účelům pro zapsané posluchače kurzu. Nejsou určeny k dalšímu šíření.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (12.09.2023)

V semináři se využívají interaktivní výukové metody. Jeho náplní je kombinace prezentací studentů s diskusemi, skupinovou prací a výkladem vedoucí semináře.   

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. (20.09.2023)

1, Úvod – seznámení s obsahem semináře, vymezení základních pojmů, 4.10.

2, Média a Fake News, 11.10.

3, Demokracie a občanská společnost, 18.10.

4, Umělá inteligence, 1.11. (tbc.)

5, Robotizace a pracovní trh, 8.11. (tbc.)

6, Virtuální a rozšířená realita, 15.11.

7, Sdílená ekonomika, 22.11.

8, Budoucnost mobility, 29.11.

9, Smart Cities - diskuse s Martinem Landou, Eurocomm Praha, 6.12.

10, Genetika, biologie a optimalizace lidstva, 13.12.

11, Energetika, ekologie, 20.12.

11, Smart Cities 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html