SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Polish IV - JTB153
Title: Polština IV
Czech title: Polština IV
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 8 (10)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Krzysztof Sitarz
Teacher(s): Mgr. Krzysztof Sitarz
Pre-requisite : JTB152
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)
Jedná se o čtvrtou část intenzivního kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurz Polština III nebo jiný kurz polštiny v rámci studijního pobytu v Polsku.

Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Cílem kurzů je rozšířit dosavadní znalosti účastníků, tentokrát na úrovni B1+/B2, což by mělo vést k zlepšení jak mluveného, tak psaného projevu a usnadnit komunikaci v polštině. Součástí kurzu jsou vybrané tematické bloky, odpovídající jazykovým znalostem na středně pokročilé úrovni. Budeme se také věnovat tématům, která se týkají zájmů studentů (historický, politický a kulturní kontext), nebudou chybět ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií.

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Vlastní materiály lektora.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Výuka bude probíhat PREZENČNĚ (LS 2021/2022).

 

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)
Zápočet na základě docházky, aktivní účásti a plnění domácích úkolů.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (01.02.2022)

1. Opakování dosavadních znalostí – konverzace.

2. Minulý čas nepravidelných sloves – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí.

3. Množné číslo – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí, poslech a konverzace.

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html