SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Polish III - JTB152
Title: Polština III
Czech title: Polština III
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 20 (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Krzysztof Sitarz
Teacher(s): Mgr. Krzysztof Sitarz
Pre-requisite : JTB151
Is pre-requisite for: JTB153
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)
Jedná se o třetí část kurzu polského jazyka pro studenty, kteří absolvovali kurzy Polština I a Polština II.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Cílem kurzu je rozšiřování jazykových kompetencí studentů. Seznámí se totiž s dalšími gramatickými tvary, kterých znalost usnadní komunikaci v polštině (mluvení, poslech, psaní). Studenti by měli zvládnout napsat dopis profesorovi nebo jinému vědeckému pracovníkovi, písemně a ústně požádat o radu ohledně přípravy prezentací nebo jiných textů. Nebudou chybět i ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií. 

Teaching methods
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Výuka bude probíhat prezenčně. V případě zhoršení epidemické situace budeme pokračovat on-line. 

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Zápočet na základě docházky a aktivní účasti. Testování bude probíhat průběžně, případně až ve zkouškovém období.

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (20.09.2022)

Program kurzu:

1-2. Opakování dosavadních znalostí – cvičení a konverzace s důrazem na správné použití sloves. Lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací.

3. Množné číslo – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí, konverzace.

4. Kolik ušetříme? Rozvoj slovníku, poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

5. Mladá generace – problémy a výzvy. Rozšiřování slovní zásoby, konverzace.

6. Minulý čas nepravidelných sloves – opakování a rozšiřování dosavadních znalostí.

7-8. Cestování (vlakem, autobusem, letadlem) – rozvoj slovní zásoby, konverzace, čtení a poslech.

9. Katyňský masakr  – poslechová a lexikální cvičení, konverzace.

10. Stupňování přídavných jmen – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

11. Víte, kdo to je? – práce s texty, rozvoj slovníku, konverzace.

12. Média a jejich vliv na člověka – rozvoj slovníku, lexikální cvičení, konverzace.

13. Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

14. Víte, kde je…? Poslech, rozvoj slovníku a konverzace.

15. Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

16. Základy právní polštiny - rozvoj slovní zásoby, konverzace.

17. Co je vlastně zdravý životní styl? – rozvoj slovníku, lexikální cvičení a konverzace.

18. Souborové číslovky – gramatický úvod a cvičení.

19. Jsem občan – lexikální a gramatická cvičení, konverzace.

20-21. Konverzace týkající se zájmů studentů (na základě textů, nahrávek), rozvoj slovníku.

22. Rozkazovací způsob – gramatický úvod a cvičení, konverzace.

23-24. Oblíbená místa v Polsku – prezentace studentů, konverzace, rozvoj slovníku a opakování dosavadních znalostí.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html