SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Polish II - JTB151
Title: Polština II
Czech title: Polština II
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 10 (15)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Krzysztof Sitarz
Teacher(s): Mgr. Krzysztof Sitarz
Pre-requisite : JTB150
Is pre-requisite for: JTB152
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)
Jedná se o druhou část intenzivního kurzu polského jazyka pro začátečníky, kteří absolvovali kurz Polština I.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Hlavním cílem kurzu je rozšíření dosavadních znalostí, seznámení s dalšími gramatickými tvary (6. pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen, vybrané tvary množného čísla), které usnadní komunikaci v polštině (mluvení, poslech, psaní). Součásti kurzu je tematický blok týkající se nejfrekventovanějších slovních obratů používaných jak v telefonickém hovoru, tak v e-mailové korespondenci. Studenti by měli zvládnout napsat dopis profesorovi nebo jinému vědeckému pracovníkovi, písemně požádat o radu atd. Další tematické okruhy zaměřené na každodenní život: orientace ve městě, jídlo a restaurace, ubytování, řešení problémů s mobilním telefonem nebo počítačem atd. Nebudou chybět i ukázky odbornější literatury nebo nahrávky týkající se polských reálií.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

Vlastní materiály lektora.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (30.03.2022)

Výuka online 30.3.2022: 

https://cuni-cz.zoom.us/j/97269840066?pwd=cFpGZHIxRmtFMGd1UEtjMUg5SUczQT09 

 

Výuka bude probíhat PREZENČNĚ (LS 2021/2022).

Výuka je vedena komunikativní metodou (důraz na konverzaci, rozvoj slovní zásoby a praktické použití gramatických pravidel).

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)
Zápočet na základě docházky, aktivní účásti a plnění domácích úkolů.
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Krzysztof Sitarz (13.02.2022)

1. Opakování dosavadních znalostí – cvičení a konverzace s důrazem na správné použití sloves.

2. Slovesa pohybu – rozšiřování dosavadních znalostí a cvičení.        

3. Telefonický hovor – nejčastější slovní spojení (dialogy a praktická cvičení).

4. Schůzka – jak ji domluvit nebo zrušit? Dialogy, rozvoj slovníku.

5-6. E-mailová korespondence (lexikální a překladová cvičení, rozvoj slovníku, psaní, simulace reálných situací).

7-8. Orientace ve městě (rozvoj slovníku, poslechová cvičení, práce s mapou, dialogy).

9. Šestý pád jednotného a množného čísla – úvod a cvičení.

10-11. Lexikální, gramatická a poslechová cvičení (film o Polsku), konverzace.

12. Jídlo a restaurace – slovní zásoba, konverzace.

13. Hledáme ubytování – slovní zásoba, praktická cvičení, konverzace.

14. Opakování dosavadních znalostí

15-16. Množné číslo podstatných jmen (první, druhý a čtvrtý pád) – gramatický úvod a cvičení.

17. Text nebo nahrávka týkající se aktuálního dění v Polsku (lexikální cvičení, rozvoj slovníku, konverzace).

18. Nahrávka (píseň) – analýza slovní zásoby, lexikální cvičení, kreativní práce s textem, konverzace.

19-20. Konverzace týkající se zájmů studentů (na základě textů nebo nahrávek).

21. Víte, kdo je…? – práce s texty, rozvoj slovníku, konverzace.

22. Paměť, hranice a národní identita (práce s textem, rozvoj slovníku a konverzace).

23. Co stojí za to vidět v Polsku? Prezentace studentů a konverzace.

24. Opakování dosavadních znalostí, konverzace.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html