SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Academic Reading in Czech - JTB125
Title: Academic Reading in Czech
Czech title: Čtení odborných textů
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (3)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Annotation
Last update: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
The seminar is focused on reading more complex texts in the humanities and social sciences. It focuses on primarily on the development of receptive skills (understanding of attitudes, arguments and supporting details).
Aim of the course
Last update: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Upon completion of the seminar, students will be able to understand and summarize opinions, arguments and details in academic texts in the humanities and social sciences in Czech.

Course completion requirements
Last update: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (05.10.2023)

Active participation during the classes (max. 2 absences).

The evaluation of students is obligatorily based on the scale of letters A-F, which is based on the Dean's Measure No. 17/2023. More in S_SO_002_v001_Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A – F na FSV UK.pdf (cuni.cz).

Literature
Last update: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

Kuklík, J., Hasil, J. Výbor z textů k dějinám českého myšlení. Praha: Karolinum, 2000.
Papík, R. Naučte se číst. Praha: Grada, 1992.
Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, SLON, Praha 2009.

+ See syllabus.

Teaching methods
Last update: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)

During each lesson we will work with a text / texts in the Czech language selected from a specific humanities discipline. We will learn to summarize the text, express our own opinion and discuss the topic that is mentioned in the text.

Syllabus
Last update: PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (05.10.2023)

Week 1 – Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, s. 7, 18‒25, 30‒32.
Week 2 – Kubát, M., Problém výzkumu politických stran a stranických systémů v zemích středovýchodní Evropy ‒ několik poznámek. In: Politologický časopis ‒ Czech Journal of Political Science 3, s. 269‒275.
Week 3 – Klapal, O., Co strany sdílejí na Facebooku? Analýza příspěvků českých politických stran před volbami 2010 a 2013. In: Politologická revue, 2016, 1, s. 70, 74‒75, 78‒80, 89.
Week 4 – Bernard, J., Individuální charakteristiky kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí a jejich vliv na volební výsledky. In: Sociologický, 2012, 48, 4, s. 614, 615‒616, 622, 626‒627, 635‒636.
Week 5 – Mikeszová, M., Lux, M., Morisseau, A., Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva, In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, 45, 2, s. 315‒316, 320, 322, 325‒328, 337, 340.
Week 6 – Hamplová, D., Životní spokojenost, štěstí a rodinný stav v 21 evropských zemích. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, 42, 1, s. 35–36, 37, 38, 39, 40, 42, 52.
Week 7 – Pakosta, P., Proč chceme děti: hodnota dítěte a preferovaný počet dětí v České republice. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2009, 45, 5, s. 900, 903, 907‒909, 912, 916, 922, 926‒927.
Week 8 – Jarkovská, L. ‒ Lišková, K., Genderové aspekty českého školství. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, 44, 4, s. 684, 686, 690‒691, 692‒693, 695, 697.
Week 9 – Chaloupková, J.‒ Šalamounová, P., Postoje k imigrantům a dopadům migrace v evropských zemích. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2006, 42, 1, s. 57–59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 73, 75.
Week 10 – Maren Lorenz. "Prezentace dějin na Wikipedii". Dějiny - Teorie - Kritika 01:122-143.
Week 11 – Pánek, J., Bílá hora ve stínu Mariánského sloupu. In: Český časopis historický, 2022, 118, 4, s. 867‒892
Week 12 –
Week 13 –

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html