SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Academic Communication in Czech - JTB123
Title: Academic Communication in Czech
Czech title: Akademické komunikační dovednosti
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (4)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Karolína Nováková
Teacher(s): Mgr. Karolína Nováková
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Literature - Czech
Last update: Mgr. Karolína Nováková (15.01.2024)

Boccou Kestřáková, M., Šnaidaufová G., Kopicová K. Čeština pro cizince úroveň B2. Albatros Media a.s., 2019.

 

Adamovičová, A., Ivanovová, D. Basic Czech II. Praha: Karolinum, 2007.

Herciková, B. Přehled základní české gramatiky pro zahraniční studenty. Karolinum 2009

Trnková, A. Cvičení z české mluvnice. Praha: ISV, 1998.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html