SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Republic in the European Union - JTB066
Title: Česká republika v integračních procesech
Guaranteed by: Department of European Studies (23-KZS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Teacher(s): prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, LS, spec. TS}
Files Comments Added by
download JMB533_TS_Slosarcik_ceskarepublikavintegracnich procesech_reader.pdf Monika Nigrinová
Annotation - Czech
Kurz "Česká republika v integračních procesech" analyzuje chování České republiky jako aktéra v Evropské unii; zaměřuje se na fázi formování českého postoje, české chování v unijních institucích a proces domácí implementace unijních politik.
Last update: Vykoukal Jiří, doc. PhDr., CSc. (30.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je obeznámit studenty se základními aktéry a procesními postupy určujícími chování České republiky v Evropské unii.

Důraz je kladen na: a) rozlišení pravidel chování v odlišných fázích české participace na integračním procesu (formování pozice - vyjednávání - implementace)

                              b) napětí mezi formálními a neformálními pravidly, včetně řešení neočekávaných a krizových situací. 

                              c) předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022

 

Last update: Šlosarčík Ivo, prof. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (06.09.2021)
Course completion requirements - Czech

1. Zaverecna (rocnikova) prace v rozsahu 20 NS (vc. poznamek pod carou a seznamu literatury) analyzujícící chování České republiky ve vztahu ke konkrétní unijní normě, programu nebo iniciativě, která byla zahájena po květnu 2004 (tj. po českém vstupu do EU) a která je již ve fázi implementace (tj. nesmí jít o normu, program nebo iniciativu, která se teprve projednává na unijní úrovni či o které se teprve uvažuje).

Práce musí pokrývat všechny tři fáze české participace - tj. formování české pozice, české chování v unijních institucích při vyjednávání a následnou implementaci v České republice (včetně případné soudní dohry).

Prace by mela prekrocil pouhy popis zkoumane unijni normy nebo iniciatiy, ale měl by se pokusit se vysvetlit chovani CR napr. s ohledem na ekonomické zájmy státu nebo jeho politické tradice. Prace bude tvorit 50% konecne znamky.

Lhůty:

- 10.prosinec 2023 - navržení tématu ke schválení přednášejícím (pomocí emailu)

- 28.leden 2024 - odevzdání práce (vlozenim do moodlu + zaslat emailem s jasným označením v názvu emailu i názvu přiloženého pdf souboru - název pdf souboru musí obsahovat jméno studenta)

- 4.únor 2024 -   opožděné odevzdání práce (práce bude akcepována, ale opožděné odevzdání způsobuje snížení hodnocení o deset bodů)

 
2. recenze na 2-3 NS. Lhůty: stejne jako u rocnikove prace. Vlozit do moodle. (20% konecne znamky)

3. Online test (cca 10-12 otazek) (30% konecne znamky)

Známkováno v souladu s interními předpisy FSV UK.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK

 

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literature - Czech

SLOSARCIK, I. Právní a politický systém EU (5.vydání). Wolters Kluwer 2020, kapitoly 2, 3 a 4.

+ materiály obsažené v prilozenem pdf souboru.

+ moodle předmětu https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4113

Last update: Šlosarčík Ivo, prof. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (19.09.2023)
Teaching methods - Czech

přednáška s navazující debatou.

K přednášce bude využito on-line přenost využívající platformy zoom

https://cesnet.zoom.us/j/97372275623


Last update: Šlosarčík Ivo, prof. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (19.09.2023)
Syllabus - Czech

Struktura přednasek: 

 1. Koncept europeizace

2. České priority v EU

3. Proces formování české pozice a europeizeace české exekutivy a parlamentu

4. Vyjednavaní na unijní úrovni - české vazby na Evropskou radu/Radu, Evropský parlament a Soudní dvůr EU

5. Implementace v České republice, včetně soudní kontroly ze strany SDEU a českých soudů 

6. Předsednictví ČR v Radě 2022

 

 

Last update: Šlosarčík Ivo, prof. JUDr. PhDr., Ph.D., LL.M. (20.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html