SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
German Question in International Relations and in the Czechoslovakia´s Foreign Policy - JTB054
Title: Německá otázka v evropské a světové politice
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/10, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 3. Ročník, ZS, spec. SD}
Annotation - Czech
ODKAZ NA MOODLES PRO ODEVZDÁVÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3724

Kurz se zaměří na probrání zahraničně-politických problémů spojených s uspořádáním Německa v roce 1945 a s československou zahraniční politikou vůči oběma německým státům.
Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je pochopení a schopnost analýzy událostí za studené války a jejich souvislosti s německou otázkou. 

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literature - Czech

Kučera, Jaroslav: Mírové uspořádání s Německem, Dokořán 2018.

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005 (vybrané kapitoly).
Müller - Krieger - Vollrath: Dejiny Německa, Praha 1995 (a pozdější vydání).
Pečenka - Luňák a kolektiv: Encyklopedie moderní historie, Praha 1999 (a pozdější vydání).

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Teaching methods - Czech
Výuka proběhne po ZOOMu nebo MS Teams. Zapsaná studenti obdrží link před výukou na fakultní mail (bude rozesláno skrze SIS). 
Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Ukončení předmětu:

Předmět bude zakončen ústní zkouškou (cca 20 minut) skládající se ze dvou částí:

a) Otázky k seminární práci a širšímu kontextu tématu,

b) Otázky vztahující se k tématu kurzu (viz níže okruhy v sylabu).

V případě nesplnění části a) ústní zkoušky nebude možné ve zkoušce pokračovat a ani ji opakovat. Část b) je možné opakovat. Zkouškové termíny budou vypsány rovnoměrně v lednu a v únoru. Celkem budou vypsány čtyři termíny s dostatečnou kapacitou.

Podmínkou pro splnění studijních povinností je odevzdání 15-ti stránkové seminární práce na témata jednoho z probíraných okruhů (viz níže sylabus). Práce je nutné odevzdat tak, aby byly v tištěné podobě DORUČENY do moodlu minimálně 8 dní před termínem konání zkoušky. Dále nahrát jako wordový dokument do aplikace Moodles (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3724). Platí zásada "jednoho čtení". Nevyhovující práce není možné opravit.

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Německá otázka:
1. okupace
2. demilitarizace - hosp. demilitarizace
3. denacifikace
4. potrestání válečných zločinců
5. hospodářská a politická demokratizace
6. váleční zajatci
7. utečenci/beženci/DP
8. transfer německého obyvatelstva
9. reparace a restituce
10. územní otázka
11. politická jednota a struktura Německa
12. hospodářská jednota
13. zajištění životní úrovně
14. spojenecká kontrola
15. omezení průmyslové výroby
16. kontrola Porýní
17. Berlín
18. mírová smlouva

Československá zahraniční politika vůči oběma německým státům. Nejvýznamnější smlouvy, zahraničně-politické přístupy.

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Entry requirements - Czech

Pro úspěšné složení kurzu je třeba mít splněné všechny prerekvizitní povinnosti.

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html