SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Contemporary History of Northern America - JTB051
Title: Soudobé dějiny Severní Ameriky
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level: basic
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Co-requisite : {Skupina korekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Pre-requisite : {Skupina prerekvizit pro BD_TS - 2. Ročník, LS, obě specializace}
Incompatibility : JTB019
In complex pre-requisite: JTB053, JTB055, JTB057
Files Comments Added by
download 2018 JMB512 require.docx Requirements doc. PhDr. Miloš Calda
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)
In this course the students will be able to understand more deeply the most important historical developments in North America, first of all in the United States. Emphasis will be placed both on domestic events and trends and the international role of the United States and her neighbors in the north and south since the beginning of WW2.
Aim of the course -
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

The aim of the course is to contribute to students' understanding of the history of the United States and, to a more limited extent, of Canada and Mexico, since the beginning of WW2.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

JMB512 Soudobé dějiny Severní Ameriky

Povinnosti:

1.     Vypracování seminární práce

2.     Vypracování recenzí dvou odborných knižních publikací vydaných od roku 2012, jedna z publikací musí být v anglickém jazyce.

Vypracování seminární práce

Vnitropolitický vývoj v USA za vlády jednoho z těchto prezidentů:

- Franclin Delano Roosevelt

- Harry Truman

- Dwight Eisenhower

- John F. Kennedy

- Lyndon B. Johnson

- Richard Nixon

- Ronald Reagan

- Bill Clinton

- George W. Bush

- Barack Obama

- Donald J. Trump

- Uvítám, navrhnete-li vlastní téma (přednostně zaměřené na společnost, politiku a ekonomiku USA  spíše než na mezinárodní vztahy), musí vám je ale schválit vyučující! Seminární práce se musí opírat přinejmenším o 7 titulů odborné literatury (nepočítaje příručky, encyklopedie, různé úvody atd.) Minimálně 3 (tři) z nich musí být v anglickém jazyce. Doporučuji texty ze serveru jstor.org .

 

Příprava seminární práce probíhá ve dvou fázích: (a) zpracování projektu a (b) napsání vlastní resp. finální práce.

 

Požadavky a pokyny:

  1. Wikipedia – necitovatelný pramen, vhodný jen pro získání informací encyklopedického typu. Neuvádějte v literatuře. Výjimky z tohoto zákazu jedině po schválení vyučujícím. Může jít především o použité grafy.
  2. Dokument zaslaný vyučujícímu musí být slučitelný s MS Word, musí mít příponu .doc nebo .docx nebo .rtf , NIKOLI .odb. Připomínám, že i editory zdarma, například Open Office, mají funkci „ulož jako“ (save as), kde je možnost uložení dokumentu jako slučitelného s editorem Word.
  3. Je nepřípustné používat formát PDF, jinými slovy tedy žádná pédéefka (.pdf)!
  4. písma: Georgia, Times New Roman nebo Arial, doporučená velikost 12, rozestup řádek 1,5
  5. Neztrácejte čas zdobnou úpravou! Stačí holý text, ovšem včetně poznámek pod čarou. Prosím žádnou kroužkovou vazbu, plastové desky apod., žádné obrázky, vodoznaky apod. – to vše mi zbytečně přidělává práci!!! Stačí spojit sešívačkou nebo bytelnější kancelářskou svorkou. Nezapomeňte na stránkování (vložit/insert, číslo stránky/page number)

6.     Práce musíte odevzdávat ve dvou podobách: (a) jako přílohu emailové zprávy, a (b) ve vytištěné podobě. Vytištěné práce lze odevzdat v obyčejné obálce A4 osobně do mé pracovny J3078 (3., poslední) poschodí nižší budovy UK v Jinonicích (stačí vstrčit pod dveře) nebo na sekretariátu IMS FSV UK v Jinonicích, nebo poslat (prosím nikoli doporučeně) na adresu: Miloš Calda, IMS FSV UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 Jinonice . Projekty (viz bod 9) stačí poslat elektronicky.

7.     Rozsah práce: zhruba 15 normostran (= 27 000 znaků a mezer); velikost recenze: 3 až 5 normostran (5400 až 9000 znaků a mezer)

8.     Seminární práce i recenze můžete psát česky.

9.     Do 7. dubna 2019 musíte poslat na moji mailovou adresu (calda@fsv.cuni.cz) vyplněný formulář paperproject.doc, s názvem uloženým v této podobě: JMB512_PP_příjmení.docx  Formulář najdete na stránce našeho kurzu. Nepoužívejte mailovou adresu nabízenou firmou Seznam. Na projekty budu reagovat mailem do 2 týdnů.

10.  Ve veškerých mailech týkajících se tohoto kurzu uvádějte v předmětu zprávy (subject) číslo kurzu. Na začátku předmětu zprávy vždy uveďte JMB512, a v předmětu také uveďte, o co v mailu jde.

11.   Termín pro zaslání finální seminární práce: 19. květen 2019. Se zkouškou počítám během června. Vypsání termínů bude oznámeno standardním způsobem v SIS UK. Ke zkoušce je nutno se přihlásit obvyklým způsobem, též v SIS UK. Zkouška bude probíhat formou pohovoru na téma související se seminární prací.

12.  Veškeré dokumenty posílejte v příloze mailu, nikoli jako jeho součást .

13.   Hodnocení seminární práce ovlivní celkový výsledek zkoušky.

 

 

Zkuste se vyvarovat popisného líčení, spíše se zaměřte na problémy.

 

Seminární práce se musí opírat přinejmenším o 6 titulů odborné literatury (nepočítaje příručky, encyklopedie, různé úvody atd.) Minimálně 2 tituly musí být v anglickém jazyce!!!

 

Nezapomeňte na elektronickou kontrolu pravopisu (spellcheck)!

 

Projekty posílejte jako přílohu mailu, nikoli v jeho textu…


Kurz bude zakončen zkouškou, k níž budou připuštěni studenti, kteří odevzdají seminární práci a dvě recenze. Zkouška, ústní, se bude zčásti opírat o tématiku seminární práce. Seminární práce bude vyučujícím oznámkována stupnicí A až F. Výsledná známka bude založena z jedné poloviny na kvalitě seminární práce a z jedné poloviny na výkonu u ústní zkoušky.

 

Miloš Calda, 5. března 2019.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÉ TITULY:
TINDALL, George B. + SHI, David B.: Dějiny USA (nakl. Lidové noviny, různá vydání (jméno druhého autora se čte stejně jako anglické "shy")
WILSON, James Q. a DIIULIO, John J., Jr.: Jak se vládne v Americe

William D. Willis, American History: US History: An Overview of the Most Important People & Events. The History of United States: From Indians to Contemporary History of America (2016)

Jill Lepore: These Truths: A History of the United States (2018)Rovněž mohu doporučit různé jedno- či dvousvazkové práce vydané v USA pod titulem á la "American Government" či "History of the United States". V případě pochybností pište na moji mailovou adresu.
NEDOPORUČUJI: práce vydané před rokem 1989, např. Navrátil Jan, Stručné dějiny USA (Svoboda 1984)
NEDOPORUČUJI: Nevins, Allan + Commager, Henry Steele: Dějiny Spojených států (Pocket History of the United States), (pirátské vydání Klatovy 1994)
NEDOPORUČUJI: Maurois, André: Souběžné dějiny USA (Mladá fronta 1966)- jde o práci literáta, nikoli historika

texty dodané vyučujícím v podobě čítanky, kterou lze stáhnout po kliknutí na číslo kurzu JMB512 na stránce
http://ims.fsv.cuni.cz/index.php?module=cms&action=page&id_page=216&lng=cs_CZ
a zadání hesla.

Tituly k recenzování:
(u titulů začínajících "Major problems..." si vyberte k recenzování 3 (tři)kapitoly. Všechny tituly k dispozici v Knihovně TGM Jinonice. K 16. 2. 54 titulů.

The education of Ronald Reagan : the General Electric years and the untold story of his conversion to conservatism / Thomas W. Evans
Major problems in american urban and suburban history : documents and essays / edited by Howard P. Chudacoff, Peter C. Baldwin
The first resort of kings : American cultural diplomacy in the twentieth century / Richard T. Arndt
The peace of illusions : American grand strategy from 1940 to the present / Christopher Layne
FDR and the Soviet Union : the President?s battles over foreign policy / Mary E. Glantz.
Writing JFK : presidential rhetoric and the press in the Bay of Pigs crisis / Thomas W. Benson
The right moment : Ronald Reagan?s first victory and the decisive turning point in American politics / Matthew Dallek
President Lyndon Johnson and Soviet communism / John Dumbrell.
Major problems in American women?s history : documents and essays / edited by Mary Beth Norton, Ruth M. Alexander
Grand Old Party : a history of the Republicans / Lewis L. Gould
US intelligence perceptions of Soviet power, 1921-1946 / Leonard Leshuk
Between empire and alliance : America and Europe during the Cold War / edited by Marc Trachtenberg
Immigration and American diversity : a social and cultural history / Donna R. Gabaccia
Černobílé desetiletí / David Halberstam
Roky obnovy / Henry Kissinger
The seventies : the great shift in American culture, society, and politics / Bruce J. Schulman
Rethinking the Korean war : a new diplomatic and strategic history / William Stueck.
Betty Friedan and the making of the feminine mystique : the American left, the cold war, and modern feminism / Daniel Horowitz
Harvest of empire : a history of Latinos in America / Juan Gonzalez
The world split open : how the modern women´s movement changed America / Ruth Rosen
Major problems in American religious history : documents and essays / edited by Patrick Allitt
Liberalism and its discontents / Alan Brinkley
Major problems in American history, 1920-1945 : documents and essays / edited by Colin Gordon
A democracy at war : America?s fight at home and abroad in World War II / William L. O´Neill
The most dangerous area in the world : John F. Kennedy confronts Communist revolution in Latin America / by Stephen G. Rabe
Major problems in the history of American technology : documents and essays / edited by Merritt Roe Smith, Gregory Clancey
We now know : rethinking cold war history / John Lewis Gaddis
The American left and the challenges of the 1930s / Miloš Calda
It changed my life : writings on the women?s movement / Betty Friedan
Not without honor : the history of American anticommunism / Richard Gid Powers
American diplomacy and the end of the Cold War : an insider?s account of U.S. policy in Europe, 1989-1992 / Robert L. Hutchings
Grand expectations : the United States, 1945-1974 / James T. Patterson
Battling Western imperialism : Mao, Stalin, and the United States / Michael M. Sheng
The Warrior and the priest : Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt / John Milton Cooper, Jr
Century of struggle : the woman?s rights movement in the United States / Eleanor Flexner, Ellen Fitzpatrick
Regulating a new economy : public policy and economic change in America, 1900-1933 / Morton Keller
Challenging the secret government : the post-Watergate investigations of the CIA and FBI / Kathryn S. Olmsted
On the brink : the dramatic, behind-the-scenes saga of the Reagan Era and the men and women who won the Cold War / Jay Winik
The American dream : from Reconstruction to Reagan / Esmond Wright
Franklin D. Roosevelt and American foreign policy, 1932-1945 / Robert Dallek ; with a new afterword
Terrible honesty : mongrel Manhattan in the 1920s / Ann Douglas
The Marshall plan : America, Britain, and the reconstruction of Western Europe, 1947-1952 / Michael J. Hogan
The Supreme Court reborn : the constitutional revolution in the age of Roosevelt / William E. Leuchtenburg
The FDR years : on Roosevelt and his legacy / William E. Leuchtenburg
The Next American nation : the new nationalism and the fourth American revolution / Michael Lind
The corporate reconstruction of American capitalism, 1890-1916 : the market, the law, and politics / Martin J. Sklar
American foreign policy since World War II / John Spanier ; Steven W. Hook
The diplomacy of the crucial decade : American foreign relations during the 1960s / Diane B. Kunz, editor
Divided we fall : gambling with history in the nineties / Haynes Johnson
The American presidency : an intellectual history / Forrest McDonald
Movie-made America : a cultural history of American movies / Robert Sklar
Taylored lives : narrative productions in the age of Taylor, Veblen, and Ford / Martha Banta
The great depression : delayed recovery and economic change in America, 1929-1939 / Michael A. Bernstein
The Canadian and American constitutions in comparative perspective / edited by Marian C. McKenna

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Hlavní metodou výuky je přednáška. Každý student musí vypracovat seminární práci na příslušné akademické úrovni a napsat dvě recenze na knihy vztahující se k obsahu předmětu. Příprava seminární práce: studenti musí vypracovat projekt práce, který ve stanoveném termínu (zhruba uprostřed semestru) předloží vyučujícímu. Po schválení vyučujícím vypracují seminární práci, která je prerekvizitou ke skládání zkoušky. Seminární práci předloží jak ve vytištěné, tak v elektronické formě. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Viz jiné informace k tomuto kurzu. Studenti obdrží přesné termíny dokončení emailem. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (30.05.2019)

Program kursu / jednotlivé okruhy:

1. Izolacionismus, neutralita, USA a Kanada ve 2. světové válce 
2 Poválečná prosperita, přechod hospodářství od války k míru, počátky studené války, NATO 
3 Americká kultura a společnost v 50. letech 20. století: boj za občanská práva Afroameričanů, McCarthismus, konformismus, beat generation 
4. Dramatická 60. léta: prezidentství Johna F. Kennedyho, Lyndona B. Johnsona, Vietnamská válka, protesty, kontrakultura 
5. Prezidentství Richarda M. Nixona, sblížení USA s Čínou, krize prezidentství způsobená aférou Watergate
6.Prezidentství Ronalda Reagana a G.H.W. Bushe. Konec studené války. Ohrozeni celistvosti Kanady québeckými separatisty
7. Prezidentství Billa Clintona, vztahy USA-Kanada-Mexiko v rámci sdružení NAFTA

8. 11. září 2001 a jeho důsledky

9. Prezidentství Baracka Obamy a Donalda J. Trumpa

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html