SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
East- Central and South Eastern European History Seminar - JTB028
Title: Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 66 (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
Dr. habil. Iwona Jakimowicz-Pisarska
Teacher(s): PhDr. Petr Balla
Mgr. Barbora Chrzová
Dr. habil. Iwona Jakimowicz-Pisarska
Mgr. Tereza Juhászová
PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Incompatibility : JMB013
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Literature - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (13.09.2023)

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Západní Balkán po roce 1989 – seminář

 

Povinná literatura

·         Baker, Catherine. The Yugoslav Wars of the 1990s. Palgrave Macmillan, 2015, pp. 1-99.

·         Bideleux, Robert, and Ian Jeffries. The Balkans: A Post-Communist History. Routledge, 2007, pp. 1-182. http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE1NTYyMDdfX0FO0?sid=36c105d1-f83e-47f5-a8ba-49052e195b3b@sessionmgr4006&vid=0&format=EB&rid=1

·         Hupchick, D. The Balkans: From Constantinople to Communism. Springer, 2002.

·         Rychlík, J.  a kol., Mezi Terstem a Istanbulem: balkánské národy ve 20. století. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2020

·         Tejchman, Miroslav. Balkán ve 20. století. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.

·          

Doporučená literatura

·         Bieber, Florian. The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans (New Perspectives on South-East Europe). Palgrave Macmillan, 2020.

·         Bieber, Florian, and Armina Galijaš. Debating the End of Yugoslavia. Routledge, 2016.

·         Bjelić, Dušan I., ed. a SAVIĆ, Obrad, ed. Balkan as metaphor: between globalization and fragmentation. Cambridge: MIT Press, [c2002]. 

·         Calic, Marie-Janine. A history of Yugoslavia. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2019. 

·         Calic, M.J., The Great Cauldron. A History of Southeastern Europe. Cambridge 2019.

·         Cohen, Lenard J., and Jasna Dragović-Soso. State Collapse in South-Eastern Europe: New Perspectives on Yugoslavia’s Disintegration. Purdue University Press, 2008.

·         Gallagher, Tom. The Balkans After the Cold War: From Tyranny to Tragedy. Routledge, 2003. 1. a 2. Kapitola.

·         Gallagher, Tom. The Balkans in the new millennium: in the shadow of war and peace. Vol. 3. 1st ed. London: Routledge, 2005. 

·         Ramet, Sabrina P. Central and Southeast European Politics since 1989. Cambridge University Press, 2010, pp. 273 – 481.

·         ———. Thinking about Yugoslavia: Scholarly Debates about the Yugoslav Breakup and the Wars in Bosnia and Kosovo. Cambridge University Press, 2005.

·         Luketić, Katarina. Balkan: od geografije do fantazije. Zagreb: Algoritam, 2013. 463 s

·         Malešević, Siniša. Ideology, legitimacy, and the new state: Yugoslavia, Serbia, and Croatia [online]. London: Frank Cass, 2002.

·         Meier, Viktor. Yugoslavia: A History of Its Demise. Routledge, 2005.

·         Pond, Elizabeth. Endgame in the Balkans: Regime Change, European Style. Brookings Institution Press, 2007.

·         Pridham, Geoffrey, ed. a Gallagher, Tom, ed. Experimenting with democracy: regime change in the Balkans. London: Routledge, 2000.

·         Vykoukal, Jiří, Miroslav Tejchman, and Bohuslav Litera. Východ: Vznik, Vývoj a Rozpad Sovětského Bloku 1944-1989. 1. vyd. Historická Řada. Praha: Libri, 2000.

·         Woodward, Susan L. Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. Brookings Institution Press, 1995.

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. (23.09.2023)

Seminář je zakončen zápočtem, dle podmínek stanovených vyučujícími.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html