SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Russian History Seminar - JTB027
Title: Seminář k dějinám Ruska
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 55 (76)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
PhDr. Petr Novák, Ph.D.
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Mgr. Luboš Veselý
Incompatibility : JMB011
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Bohuslav Litera, CSc. (11.09.2022)
Seminář studentům přiblíží konkrétní sféry historického vývoje Ruska prostřednictvím diskuse vedené nad k četbě zadanými texty.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.09.2020)

Studenti získají dovednost analyzovat do hloubky jednotlivá témata a dále ji využívat v diskusi a k přípravě kvalifikačních prací.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. (09.09.2022)

Výuka probíhá výhradně prezenčně (v případě, že by pedagog výjimečně nemohl, možno po dohodě se studenty i prostřednictvím online platforem -  Zoom či MS Teams).

Svoboda: výuka je založena na diskuzi. V případě, že se diskuze úplně nerozvine, pedagog klade všetečné otázky :). Zároveň studenti nejen připravují prezentace, ale i svoji kritiku prezentací (nejde o to kolegu srazit, ale pomoci mu ke zlepšení. Věty typu "moc se mi to líbilo, nic k tomu nemám" nejsou považovány za reakce). 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Bohuslav Litera, CSc. (11.09.2022)

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:
• 91 a více  = A
• 81 - 90 % = B
• 71 - 80 % = C
• 61 - 70 % = D
• 51 - 60 % = E
•   0 - 50 % = F

V případě mimořádných opatření v důsledku šíření Covid-19 změny ve způsobu konání zkoušky (přechod na on-line zkoušku) vyhrazeny.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html