SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor Thesis Seminar II - JTB025
Title: Bakalářský seminář II
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022 to 2022
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 60 (80)
summer:unknown / unknown (80)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Emler, Ph.D.
doc. JUDr. Vladimír Handl, CSc.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
PhDr. Marek Pečenka
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.
Pre-requisite : JTB024
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Druhý díl bakalářského semináře je určen pro vlastní psaní bakalářské práce a prezentaci tohoto procesu se zpětnou vazbou vedoucího semináře, vedoucího práce a účastníků semináře.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Cílem druhého dílu bakalářského semináře je vytvořit podmínky pro napsání bakalářské práce na základě projektu diskutovaného v prvním díle semináře.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (19.04.2023)

Podmínkou udělení zápočtu z druhého dílu bakalářského semináře je dokončení bakalářské práce a její nahrání do SIS v termínu určeném harmonogramem příslušného akademického roku (https://fsv.cuni.cz/studium/prava-povinnosti-studenta/harmonogram-akademickeho-roku)
Technické podrobnosti včetně šablony práce viz Opatreni děkana 16/2018 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-16/2018)


Bakalářskou práci student odevzdává pouze v elektronické podobě! Závěrečné teze jsou zrušeny, do práce se již nevkládají!

Instrukce ve věci plagiátu viz Opatření děkana č. 18/2015 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekana-c-18/2015) a upřesňující Vyhláška ředitele IMS FSV UK 6/2021 (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/aktualni-vyhlasky-reditele-ims)

Citační norma: Vyhláška ředitele IMS FSV UK 21/2020 (https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-0)

Účast na semináři je povinná, možná je jedna neomluvená absence.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Literatura vychází z komentářů ke zdrojům jednotlivých prací.
Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Kombinace seminární výuky (vedoucí příslušného bakalářského semináře) a individuálních konzultací (vedoucí práce).
Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Sylabus předmětu, resp. pořadí prezentací si stanovuje každý vedoucí semináře dle svého uvážení.
Entry requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.03.2023)
Předpokladem práce ve druhém dílu semináře je zápočet za první díl JTB024.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html