SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern history of Russia - JTB017
Title: Moderní dějiny Ruska
Guaranteed by: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:4/0, Ex [HT]
Capacity: 100 / unknown (160)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Class: Courses for LLEP
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007, JTB010, JTB011, JTB014, JTB015
Is incompatible with: JTB059, JTB047
Annotation - Czech
Kurz podává stručný přehled moderních ruských dějin, resp. Sovětského svazu. Zaměřuje se na hlavní problémy ruského vývoje, a to jak v politice (fenomén samoděržaví, komunismu, postsovětské politiky), v ekonomice (koncepce dohánějícího rozvoje, problémy zemědělství, budování průmyslové základny, ekon. transformace a její úskalí) či zahraniční politice (Rusko jako velmoc, územní expanze, vztahy v rámci sovětského bloku a v postsovětském prostoru). Struktura výkladu odpovídá chronologicko-problémovému členění.
Last update: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Aim of the course - Czech

Kurs se zabývá moderními dějinami Ruska a SSSR , s důrazem na dění v 19. a 20. století a dějinné kontinuity ve století 21. Seznamuje studenty s hlavními událostmi, osobnostmi a trendy v kontextu světových dějin.

Last update: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019). 

 

Známkování:

A: 100-91 bodů

B: 90-81 bodů

C: 80-71 bodů

D: 70-61 bodů

E: 60-51 bodů

F: 50 bodů a méně

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.10.2023)
Literature - Czech

Povinná literatura

starší dějiny a 19. století (tj. nezbytná pro midterm)

Carrère d'Encausse: Romanovci. Dynastie pod vládou krve. Volvoxglobator, 2017.

Vlček, R.: Impérium – stát – společnost: Proměny Ruska v 18. století. Praha: Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2021

Riasanovsky, N. V., A History of Russia, New York 1993, Part V. - Imperial Russia

20. století

B. Litera, "Druhá revoluce". Stalinská rekonstrukce v Sovětském svazu 1928-1934, Praha 2013.

B.Litera, Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945, Praha 2015.

 ed. Ronald G. Sunny: The Cambridge History of Russia, vol. III: The Twentieth Century, Cambridge 2006.

J. Vykoukal - B. Litera - M. Tejchman, Východ. Sovětský blok v letech 1944 - 1991. Praha 2000 (a pozdější vydání).

21. století

R. Sakwa: Russian politics and society. New York : Routledge, 2002 a pozdější vydání.

T. Glanc: Souostroví Rusko: ikony postsovětské kultury. Praha : Revolver Revue, 2011.

 

Podpora v Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3150

Doporučená literatura:

Furet, F., Minulost jedné iluze : esej o ideji komunismu ve 20. století. Praha : Argo, 2018.

Kotkin, S.: Magnetická hora: stalinismus jako civilizace. Praha a Podlesí : Dauphin, 2021.

B.Litera, Od Stalina ke Gorbačovovi : mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991. Praha : Dokořán, 2019.

M. C. Putna, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha : Vyšehrad, 2015.

Švec, L.: Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991. Praha : Dokořán, 2013.

Taubman, W: Chruščov : člověk a jeho doba / Praha : BB/art, 2005.

M. Reiman a kolektiv, Zrod velmoci. Dějiny sovětského svazu 1917-1945, Praha 2013; (dostupná online přes elektronické portály www.ukaz.cuni.cz) 

M. Pečenka-B. Litera, Dějiny Ruska v datech, Praha, Dokořán 2011

K. Durman, Útěk od praporů, Kreml a krize impéria 1964 - 1991, Praha, 1998.

K. Durman, Popely ještě žhavé. I. a II. díl. Praha, 2004 a 2009.

M. Reiman, O komunistickém totalitarismu a o tom co s tím souvisí, Praha 2000.

A. V. Ledeneva, Can Russia modernise?: sistema, power networks and informal governance.  Cambridge : Cambridge University Press, 2013.  [elektronický zdroj NKP]

M. Galeotti, The modern Russian army 1992-2016. Oxford : Osprey, 2017. 

O. Figes, kulturní dějiny Ruska. Praha : Beta-Dobrovský; Plzeň: Ševčík, 2004. (Bratislava: Premedia, 2020.)

W. Taubmann: Gorbačov: život a doba. Praha, Academia, 2022.

Vydra, Zbyněk: Šlechtická usaďba v Rusku 20. století jako příklad kontinuity a diskontinuity. https://dk.upce.cz/handle/10195/77369.

Zadražilová, M. ; Machoninová, A. (ed.): Dějiny ruské moderny: pokus o rekonstrukci.  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.

Last update: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (09.10.2023)
Teaching methods - Czech

Přednáška.

 

Last update: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (18.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška proběhne v souladu s příslušnou vyhláškou ředitele IMS FSV UK

Skládá se ze dvou částí.

Znalostní test tvoří 50% hodnocení, z části je absolvován v midtermu (starší dějiny) a z části znalostním testem (novější dějiny).

50% zkoušky představuje esej na téma zadané při zkoušce.

V každé části zkoušky musí student dosáhnout minimálně 50% bodů. Bez úspěšného složení midtermu nelze postoupit k další části zkoušky.

Student je klasifikován z celkového výsledku následovně:

• 91 a více = A

• 81 - 90 % = B

• 71 - 80 % = C

• 61 - 70 % = D

• 50 - 60 % = E

• 0 - 49 % = F

 

1) Midterm: proběhne výlučně prezenčně 16.11. 2023; Opravný termín midtermu: proběhne výlučně prezenčně 22.12.2023. Výsledek F v opravném termínu bude definitivně vylučovat z dalších částí zkoušky.

2) Připouštěcí test (novější dějiny): proběhne ve třech řádných a jednom opravném termínu formou testu multiple choice prezenčně. Výsledek F vylučuje studenta z ústní zkoušky.

3) Závěrečná esej - psána prezenčně, na zadané téma. 

Připouštěcí test a zkouška se skládají v jeden den. 

Vyučující zveřejní k 15. prosinci v SIS (soubor v sylabu předmětu) 50 okruhů pro přípravu k ústní zkoušce/eseji.

Last update: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

Plán hodin 2023/2024

    Kolenovská
1. hodina 06.10.2023 9:30-10:50 BA103A 
2. hodina 12.10.2023 9:30-10:50 BA103A 
3. hodina 19.10.2023 9:30-10:50 BA103A
4. hodina 20.10.2023 9:30-10:50 BA103A
5. hodina 26.10.2023 9:30-10:50 BA103A
6.-7. hodina 03.11.2023 9:30-12:20 BA103A     Litera
8.-9. hodina 10.11.2023 9:30-12:20 BA103A
midterm 16.11.2023 9:30 BA103A    Kolenovská
11.-12. hodina 24.11.2023 9:30- 12:20 BA103A     Litera
13.-14. hodina 01.12.2023 9:30 -12:20 BA103A
15. hodina 07.12.2023 9:30 -10:50 BA103A    Kolenovská
16. hodina 08.12.2023 9:30 -10:50 BA103A
17. hodina 14.12.2023 9:30 -10:50 BA103A
18. hodina 15.12.2023 9:30 -10:50 BA103A

19. hodina

21.12.2023 9:30 -10:50 BA103A    Svoboda
opravný termín midterm 22.12.2023 9:30 BA103A    Kolenovská
Last update: Kolenovská Daniela, Mgr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html