SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Important books of public and social policy: history of social policy - JSM714
Title: Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie sociálních politik
Guaranteed by: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.
Annotation - Czech
Web kurzu (Moodle): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7263

Seminář je součástí série kurzů kontrolované četby nazvané Důležité knihy veřejné a sociální politiky. Ta připravuje studenty/ky magisterského studia veřejné a sociální politiky nejen na státní závěrečnou zkoušku, kde se nyní klade větší důraz na obecný přehled a znalost klíčových děl oboru, ale i k ostatním studijním povinnostem a v konečném důsledku i pro diplomovou práci. Tento seminář se zaměřuje na oblast historie sociální politiky na území České republiky. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů/ek, tj. v tomto případě na pečlivou a kritickou četbu níže uvedených knih a jejich diskuse v širším kontextu sociální politiky.
Cílem je rozšiřovat povědomí o klíčových dílech v dané oblasti veřejné politiky, procvičit schopnost kritického čtení a argumentace a osvojení prezentačních dovedností (písemný projev, vědecká rozprava). Knihy zařazené do kurzu doplňují texty, které jsou součástí literatury pro ostatní kurzy studijního programu.

Bližší informace viz samostatný soubor sylabu.
Last update: Hejzlarová Eva, Mgr., Ph.D. (04.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html