SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Digital Technology and Data Analysis - JSM586
Title: Digitální technologie a analýza dat
Czech title: Digitální technologie a analýza dat
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (07.02.2020)
Předmět přinese studentům přehled o aktuální podobě výzkumu, práci s daty a propojení výzkumu a moderních technologií. Absolventi kurzu získají přehled o aktuálních trendech ve výzkumu/analýze dat a získají v těchto oblastech praktické (uplatnitelné) dovednosti.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (07.02.2020)

Vypracování 5 domácích úkolů. Každý bude hodnocen (0-10) body (min. ale 5 bodů). Výsledná známka se stanoví na základě součtu hodnocení jednotlivých úkolů.

Výsledná klasifikace: 51-60 % (E), 61-70 % (D), 71-80 % (C), 81-90 % (B) a 91 % a více (A)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (07.02.2020)

Kreutzer, R. T. (2019). TOOLBOX FR MARKETING UND MANAGEMENT: Creative Concepts, Forecasting Methods, and Analytical Instruments. Instruments. SPRINGER.

Erickson, G. S. (2017). New methods of market research and analysis. Edward Elgar Publishing.

Marsh, S. (2018). User Research: A Practical Guide to Designing Better Products and Services. Kogan Page Publishers.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (07.02.2020)

Smyslem předmětu je představit aktuální trendy ve výzkumu trhu,  v práci s daty a v analýze dat. Cílem kurzu je na základě přednášek hostů (z výzkumných agentur, startupů, apod.)  a praktických seminářů obeznámit studenty s různými způsoby sběru a užití dat, které nepochází z tradičních dotazníkových šetření. Cílem není pouze představit inovativní metody analýzy dat, ale také reálnou práci s daty, která vychází z rozvoje a užití digitálních technologií. Kurz má podobu 5 přednášek hostů, po kterých následuje domácí úkol, ve kterém studenti zpracovávají analýzy na základě dat dodaných daným hostem. Tzn., že studenti budou zpracovávat statistické analýzy, interpretovat data a zpracovávat úkoly, které budou vždy vycházet z daného tématu. Po každé přednášce bude následovat seminář, jehož účelem bude průběžná konzultace/kontrola vypracovaných úkolů. Obsah kurzu bude zahrnovat následující témata:

(i)      online sběr a analýza dat v mezinárodních výzkumech,

(ii)     analýza nestrukturovaných dat,

(iii)    užití virtuální reality ve výzkumu trhu,

(iv)   online nástroje vizualizace dat,

(v)    analýza a využití mediálních dat ,

(vi)   analýza firemních dat (databází),

(vii)   produktový a UX výzkum,

(viii)  výzkumy zákaznické zkušenosti (customer experience). 

Výběr 5 konkrétních témat bude upřesněn na začátku semestru.

Kurz navazuje na metodologické kurzy z bc. studia.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html