SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Innovative presentation of scientific knowledge II - JSM571
Title: Innovative presentation of scientific knowledge II
Czech title: Inovativní prezentace vědeckého poznání II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Class: Courses for incoming students
Annotation - Czech
Kurz navazující na Inovativní prezentaci vědeckého poznání I. Cílem semináře je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si inovativní podoby prezentace vědeckého poznání (výstavy, divadelní / taneční představení, happening, moderování skupinových diskusí, film, kampaň, procházka, interaktivní digitální prezentace apod.). Student či skupina studentů pracují na zvoleném tématu. Kurs je založen na průběžných individuálních konzultacích. Krom konkrétních dovedností a kontaktů tak účastnící semináře získají také vhled do problematiky aplikované vědy.
Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (28.11.2019)
Literature - Czech

Povinná literatura

ERIKSEN, T. H. (2006): Engaging anthropology: The case for a public presence. Oxford: Berg Publishers

Eriksen, T. H. (2016): Veřejná antropologie ve 21. století, s některými příklady z Norska. Český lid: etnologicky casopis; 103 (1): 23-36.

SCHNEIDER, Arnd / WRIGHT, Christopher (eds.). 2010. Between art and anthropology. Oxford: Berg

 

Doporučená literatura

BARTSCHERER, T. / COOVER, R., eds. (2011): Switching codes: Thinking through digital technology in the humanities and the arts. Chicago, London: The University of Chicago Press

COFFEY, A., / ATKINSON, P. / HOLBROOK, B. (1996): Qualitative Data Analysis: Technologies and Representations. Sociological Research Online, 1 (1). Dostupné na adrese: http:// www.socresonline.org.uk/1/1/4.html

COLLIER, J. / COLLIER, M. (1986): Visual anthropology. Photography as a research method. Albuqurque: The University of New Mexico Press

HORST, A. H. / MILLER, D., eds. (2012a): Digital antrhopology. London, New York: Berg

JAMES, A. / HOCKEY, J. / ALLISON, J., eds. (1997): After Writing culture: Epistemology and praxis in contemporary anthropology. London, New York: Routledge

PINK, S. (2006): The future of visual anthropology: Engaging the senses. London, New York: Routledge

 

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (03.12.2019)
Syllabus - Czech

Kurs probíhá formou cca pěti workshopů s pozvanými hosty. Vždy v 7. týdnu semestru v rámci dvoudenního antropologického workshopu je kontaktní výuka (diskuse záměrů a dílčích rozpracovaných řešení). Prezentace projektů probíhají na konci semestru, záleží na studentovi, na jaký termín se přihlásí.

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (28.11.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html