SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Innovative presentation of scientific knowledge I - JSM570
Title: Inovativní prezentace vědeckého poznání I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / 25 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Incompatibility : JSM560
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (26.11.2019)
Cílem semináře je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si inovativní podoby prezentace vědeckého poznání (výstavy, divadelní / taneční představení, happening, moderování skupinových diskusí, film, kampaň, procházka, interaktivní digitální prezentace apod.). V úvodních setkáních se seznámíme s teorií i praxí inovativních reprezentací vědeckého poznání, v polovině semestru budou studenti, či skupinky studentů konzultovat svoje inovativní záměry na výjezním antropologickém setkání KVAS (formou walking semináře). Od 7. týdne neprobíhá kontaktní výuka, ale individuální konzultace nad pokračující prací. Podmínkou udělení zápočtu je zpráva o realizaci projektu včetně reflexe vlivu žánru prezentace na obsah sděllení. Pokud je projekt rozsáhlejší je možné jeho realizaci rozložit do dvou fází a dvou semestrů (možnost zapsat si Inovativní prezentace vědeckého poznání II). Předpokládá se, že témata prezentací budou vycházet z výzkumné práce odvedené v jiných kurzech či z výzkumu realizovaného při zpracovávání diplomové práce. Krom konkrétních dovedností a kontaktů tak účastnící semináře získají také vhled do problematiky aplikované vědy.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (13.11.2016)

Cílem semináře je nabídnout studentům možnost vyzkoušet si  inovativní podoby prezentace vědeckého poznání (výstavy, divadelní / taneční představení, happening, moderování skupinových diskusí, film, kampaň, procházka, interaktivní digitální prezentace apod.).

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Realizace projektu a odevzdání závěrečné zprávy s reflexí, jak zvolený žánr prezentace ovlivnil obsah sdíleného. Prezentace hotového projektu na nejbližším KVASu (výjezdní antropologický seminář).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

ERIKSEN, T. H. (2006): Engaging anthropology: The case for a public presence. Oxford: Berg Publishers

Eriksen, T. H. (2016): Veřejná antropologie ve 21. století, s některými příklady z Norska. Český lid: etnologicky casopis; 103 (1): 23-36.

SCHNEIDER, Arnd / WRIGHT, Christopher (eds.). 2010. Between art and anthropology. Oxford: Berg

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html