SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Research Colloquium SAQ II - JSM569
Title: Výzkumné kolokvium SAQ II
Czech title: Výzkumné kolokvium SAQ II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2016
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Pre-requisite : JSM568
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Průběžné plnění povinností dle rozvrhu práce v týmu. Aktivní účast na  pravidelných schůzkách výzkumného týmu. Členové týmu mohou získat zápočet za kurz až v okamžiku, kdy výsledky výzkumu (alespoň částečně) prezentovali odborné veřejnosti (uspořádání konference, článek v recenzním řízení, prezentovaný příspěvek na konferenci, workshopu atp.).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Anotace výzkumného projektu:
Projekt bude zkoumat, jak televizní reality shows zobrazují lidi s nízkým sociálním statusem a jak jsou tito aktéři posléze negativně stigmatizováni v internetových diskuzích a na sociálních sítích. Veřejné znevažování vkusu, jednání, hodnot a nedostatku ekonomického a kulturního kapitálu sociálně slabých, jak se objevuje například v českých adaptacích pořadů „Výměna manželek“, „Prostřeno“ nebo „Krocení dluhů“ a u jejich diváků, bude studováno jako „praktiky zostuzování“ (shaming practices).
Teoretický rámec projektu pojímá chudobu nejen jako sociodemografický rys, ale nově jako kulturní proměnnou, která vstupuje do významotvorných procesů české post-socialistické společnosti. Projekt se zaměří na to, jak je mediované chudobě v české společnosti připisován význam pod vlivem post-socialistického ekonomického a politického vývoje. 
Nabízená spolupráce by se týkala a) analýzy vybraných dílů uvedených reality show s cílem identifikovat praktiky zostuzování a jejich významotvorný kontext i účinek; b) analýzy percepce reality show diváky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html