SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Research Colloquium SAQ I - JSM568
Title: Výzkumné kolokvium SAQ I
Czech title: Výzkumné kolokvium SAQ I
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2017
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Incompatibility : JSM561
P//Is pre-requisite for: JSM569
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2016)
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (03.12.2019)

Průběžné plnění povinností dle rozvrhu práce v týmu. Aktivní účast na  pravidelných schůzkách výzkumného týmu. Členové týmu mohou získat zápočet za kurz až v okamžiku, kdy výsledky výzkumu (alespoň částečně) prezentovali odborné veřejnosti (uspořádání konference, článek v recenzním řízení, prezentovaný příspěvek na konferenci, workshopu atp.).

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (24.10.2019)

Literatura bude stanovena podle tematického zaměření výzkumného projektu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html