SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research Colloquium SVP II - JSM567
Title: Výzkumné kolokvium SVP II
Czech title: Výzkumné kolokvium SVP II
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Teacher(s): doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Pre-requisite : JSM566
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.02.2022)
Výzkumné kolokvium je prostorem pro společné bádání pedagogů a studentů. Studenti se po dobu dvou semestrů zapojí buď do běžícího výzkumného projektu někoho z pedagogů, nebo společně s pedagogem připraví a realizují výzkum. Cílem je projít společně všemi fázemi týmového výzkumu, včetně jeho veřejné prezentace.

Kurz bude vyučován prezenčně.
Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.02.2022)

Tomáš Dvořák
Vliv prostředí na volbu (radikálních) populistických stran
Nabízím zapojení do projektu GA ČR. Konkrétně účast na analýze vlivu prostředí na volební chování (volba ANO, SPD). Práce by zahrnovala podílení se na empirické kvantitativní analýze: hledání vhodných dat a aktivní účast na přípravě dat. Zapojení by zahrnovalo také účast na schůzkách týmu, studium literatury a spoluúčast na výsledné publikaci (psaní odborného článku). Benefitem pro studenta může být obohacení znalostí v kvantitativní analýze dat. Kontakt: tomas.dvorak@fsv.cuni.cz

Ondřej Císař
Současné klimatické hnutí
Nabízím zapojení do projektu GA ČR. Konkrétně jde o organizaci a přepis rozhovorů pro výzkum současného klimatického hnutí v České republice. Práce tak zahrnuje účast na empirické kvalitativní analýze, benefitem pro studenta může být získání praktických dovedností v kvalitativní analýze dat. Kontakt: ondrej.cisar@fsv.cuni.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html