SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Body, identity and reproduction: a management of social identities - JSM557
Title: Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 8
E-Credits: 8
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5229
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Incompatibility : JSM022
Interchangeability : JSM022
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.02.2018)

Povinná četba:

Adler & Adler (1989) The Gloried Self: The Aggrandizement and the Constriction of Self. Social Psychology Quarterly 52(4): 299-310.

Becker, H. (1953) Becoming a Marihuana User.

Foucault, M. (2005) Přednáška ze 17. 3. 1976. In: Je třeba bránit společnost. Praha: Filosofia, 215-235.

Foucaul, M. (2009)  Přednáška za 14. března 1979. In: Zrození biopolitiky. Brno: CDK.

Goffman, E. (1961) Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books. (první kapitola)

Goffman, E. (1961). The underlife of a public institution: a study of ways of making out in a mental hospital. In: Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates, 172-320.

Martin, K. A. (2003). Giving birth like a girl. Gender & Society, 17(1), 54-72.

Schmid, T. J., & Jones, R. S. (1991). Suspended identity: Identity transformation in a maximum security prison. Symbolic Interaction, 14(4), 415-432.

Shott, S. (1979) Emotion and Social Life - A Symbolic Interactionist Analysis Soubor Upravit název

Schütz, A. (1944). The stranger: An essay in social psychology. American journal of Sociology, 499-507.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (18.02.2020)

Požadavky k úspěšnému zakončení kurzu:
1. účast přednáškách, seminářích a exkurzích; 2 body za každou (min. 18 bodů z 24)
2. odevzdání příprav na seminář resp. zprávy z exkurze; max. 6 bodů za každou (min 15 bodů z 30)
3. odevzdání závěrečné seminární práce na zadané téma (min. 10 bodů ze 20)
4. složení ústní zkoušky (min. 13 bodů ze 26).

Seminární práce:
Rozpracujte některé z témat probíraných v kurzu, nejlépe s využitím vlastních nebo převzatých empirických dat. Rozsah min. 2 tisíce slov. Práce musí být odevzdaná (do Moodlu) před ústní zkouškou, protože debata o ní bude součástí zkoušky (3. otázka).

 Plagiátorství a jak se mu vyhnout.

Známkování:
90 - 100 bodů = výborně (A)
81 - 90 bodů = velmi dobře (B)
71 - 80 bodů = dobře (C)
61 - 70 bodů = uspokojivě (D)
56 - 60 bodů = dostatečně (E)
méně než 56 bodů = nedostatečně (F)

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (17.02.2020)

Sylabus

Podrobný sylabus a odevzdávání úkolů je v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5229

Týden 1 (17.2.): Úvod do kurzu - sociální a sociologický kontext kurzu. Obecné principy vytváření identity (Cooley, Mead) prezentace

Týden 2: (24.2.): Čtecí seminář: Adler & Adler (1989) The Gloried Self: The Aggrandizement and the Constriction of Self. Social Psychology Quarterly 52(4): 299-310.

Týden 3: (2.3): Identita biografického self, typizace a intersubjektivita  prezentace

Týden 4: (9.3.): Čtecí seminář: A. Schütz: Cizinec, Navrátilec

Týden 5: (16.3.): Aplikace symbolického interakcionismu: sociální deviace a emoce. Prezentace.

Týden 6: (23.3.): Institucionální manipulace s identitou (Goffman: Asylums) prezentace

Týden 7 (30.3.): Čtecí seminář:

Týden 8 (6.4.): bude doplněno

Týden 9 (13.4.): Výuka není - Velikonoce

Týden 10 (20.4.): Identitní práce v reality TV programech.

Týden 11 (27.4.): Tělo a technologie

Týden 12 (4.5.): Normalita - disciplinace - subjektivita (M. Foucault) prezentace

Týden 13 (11.5.): Čtecí seminář: Foucault - governmetalita

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html