SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma seminar - JSM554
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Mgr. Jiří Remr, Ph.D.
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Incompatibility : JSM045, JSM046
Is incompatible with: JSM046, JSM045
Literature -
Last update: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. (24.10.2019)

COHEN, Robert F a Judy L MILLER. Reason to write: strategies for success in academic writing. New York: Oxford University Press, 2006, 210 s. ISBN 0-19-436583-2.
ECO, U. 1997. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia
FOWLER, Alastair. How to write [online]. Oxford: Oxford University Press, 2006, x, 202 p.
GAY Y BLASCO, P. / WARDLE, H. 2007. How to Read Ethnography. London: Routledge
LEVIN, P. 2009. Write great essays [online]. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press, xvii, 162 p. ISBN 9780335237272.
MURRAY, R.  2011. How to write a thesis. [online] -- 3rd ed.. -- Maidenhead, England : McGraw Hill, 2011. -- xviii, 325 s.
ŠANDEROVÁ, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon
THESIS RULES AND GUIDELINES: MASTER’S IN SOCIOLOGY
Manual for Writing a Thesis
Stručný průvodce psaním odborného textu

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jiří Remr, Ph.D. (18.09.2022)

Zaměření Sociální antropologie a kvalitativní výzkum (SAQ)

Podrobné informace o organizaci diplomového semináře pro studenty zaměření SA&Q (Grygar, Hájek).

V ZS 2022/23 je seminář SAQ vyučován prezenčně.

 

Studenti zaměření ASV se setkávají v Pekařské, v místnosti IT 308 vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:50.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html